YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comKullanılmayan Mazeret İzni Ücrete Dönüşmez

Yıllık ücretli izin ile hafta tatilinin süresi 4857 sayılı İş Kanununda nispi emredici olarak düzenlenmiştir. İşveren, yönetim hakkı kapsamında, işçisinin hak ettiği yıllık izin ve hafta tatilini kullanılacağı zamanı belirleyebilir. İşçinin hukuki açıdan mazeretli sayılmasını gerektiren izinlerde ise işverenin yönetim hakkı yıllık izin ve hafta tatiline göre sınırlıdır.

Kullanılmayan Yıllık İznin Ücreti Ödenir

4857 sayılı Kanuna göre iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işveren, işçisine hak edipte kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretleri ödemek zorundadır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.

Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş Sözleşmesinin Feshi Şarttır

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Kullanılmayan yıllık izin karşılığı ödenecek ücretin hesaplanmasında işçinin son ücreti üzerinden hesaplama yapılır. Bu şekilde belirlenen kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir

Yıllık İzin Ücretinde Zaman Aşımı Fesihten İtibaren Başlar

İş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Beş yıllık zamanaşımı süresi her alacak için ne zaman muaccel olmuşsa o zamandan itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle kullanılmayan yıllık ücretinde zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

Mazeret İzni İçin Düzenleme Yok

Türk İş Hukukunda yıllık ücretli iznin kullandırılmadığı takdirde ancak iş sözleşmesinin feshedilmesi ile karşılığı ücret alacağının ödeneceği belirtilmiştir. Ancak mazeret izinlerinin kullandırılmaması halinde, karşılığında ücret ödeneceği hususu düzenlenmemiştir.

Mazeret İzni Zamanında Kullanılmalı

Mazeret izinleri, belirli olayların veya durumların gerçekleşmesine bağlı olduklarından genel anlamda dinlenme hakkı kapsamında değerlendirilmezler. Bu nedenle yıllık ücretli izin dışındaki yasal diğer izinlerin, izni gerektiren olgunun gerçekleştiği anda kullanılması gerekir. İşçi mazeret iznini, izni gerektiren olay bittikten sonra işverene talepte bulunarak kullanamaz.

Mazeret İzninde Talep Şart

Mazeret izinlerinin kullanılabilmesi için işçinin talepte bulunması gerekir. Bu yönüyle mazeret izinleri, yıllık ücretli izin gibi işverenin yönetim hakkı kapsamında olmadıklarından iş sözleşmesinin feshi ile izin alacağına dönüşmezler. İşçi mazeret iznini kullanmadığı gerekçesi ile karşılığı ücretin ödenmesini de talep edemez.

19.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM