YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comMadencinin Net Asgari Ücret Hesabı

İş Kanununa tabi olarak çalışan yer altı maden işçilerine diğer işçilere göre bir takım ayrıcalıklar tanınmıştır. Örnek olarak yer altı maden işçilerinin yıllık izinleri dörder gün artırılarak uygulanmaktadır. Yer altı maden işçilerine fazla mesai yaptırılamaz. Ayrıca yer altı maden işçileri bir günde en çok 7,5 saat çalıştırılırlar ve haftalık çalışma süreleri de 37,5 saati aşamaz.

Yer Altı Madencisinden Sosyal Güvenlik Kesintileri Yapılır

Ücret bordrosu hesaplanırken maden işçisinin brüt ücretinin % 14’ü oranında SSK primi işçi payı ve %1’i oranında İşsizlik sigortası işçi payı kesintisi yapılır.

Yer Altı Madencisinin Maaşlarından Vergi Kesilmez

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretlerde" başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretlerinin gelir vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Yer Altı Madencisi Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamaz

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, Başka bir kanun hükmü uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler “Asgari Geçim İndirimi”nden yararlanamazlar.

Yer Altı Madencisinin Net Asgari Ücreti Yüksek Olur

Madencilerin yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretlerinin gelir vergisinden istisna edildiği için net ele geçen asgari ücreti diğer işçilere nazaran daha yüksek olacaktır.

GÖREV

Brüt Ücret

Sgk Matrahı

Sgk İşçi Primi

İşsizlik Sigortası İşçi Primi

Gelir Vergisi Matrahı

Gelir Vergisi

AGİ

Damga Vergisi

Net Ücret

 MADENCİ

  2.558,40 TL

  2.558,40 TL

        358,18  TL

        25,58 TL

            -   TL

            -   TL

 *

  - TL

  2.174,64 TL

Linyit ve Taşkömürü Madencisinin Asgari Ücretleri Farklı Belirlenir

3213 sayılı Maden Kanununa 2014 yılında konulan bir hükümle, linyit ve taşkömürü çıkarılan madenlerde yer altında çalışan işçilere verilecek ücretin, asgari ücretin iki katından az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle net ele geçen asgari ücretleri diğer işçilere ve diğer madencilere nazaran yüksek olacaktır.

GÖREV

Brüt Ücret

Sgk Matrahı

Sgk İşçi Primi

İşsizlik Sigortası İşçi Primi

Gelir Vergisi Matrahı

Gelir Vergisi

AGİ

Damga Vergisi

Net Ücret

 MADENCİ

  5.116,80 TL

  5.116,80 TL

        716,35  TL

        51,16 TL

            -   TL

            -   TL

 *

  - TL

  4.349,29 TL

11.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM