YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comArabuluculuk Anlaşmasıyla İcra Takibi Başlatılabilir

Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yasal zemine kavuşmuştur. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile İş davalarında ön şart olarak getirilen arabuluculuk, İşçi-İşveren ihtilaflarına çözüm getirse bile süreç sonrasında anlaşma metnine konu tutarın ödenmesinde yeni uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir.

Arabuluculuk karşılıklı anlaşma imkanı sunar

İşçi-işveren ihtilaflarında arabuluculuk, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülür. Arabuluculuk, taraflara, uyuşmazlık konularını belirleme ve açıklığa kavuşturma, farklı bakış açılarını anlama, menfaatlerini tanımlama, olası çözümleri ortaya koyma, değerlendirme ve istendiğinde de karşılıklı tatminkâr anlaşmalara varma fırsatını sunma gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.

Arabuluculuk anlaşmasının kapsamını İşçi-İşveren karşılıklı belirler

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır.

Arabuluculuk anlaşması ilam niteliğinde belgedir

7036 sayılı Kanun ile taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacağı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağı hükmü getirilmiştir.

Arabuluculuk anlaşmasındaki anlaşılan konular mahkemeye taşınamaz  

İlam niteliği taşıyan arabuluculuk belgesinde anlaşılan hususlar hakkında ayrıca dava açılamaz. Yani arabulucuda anlaşan taraflar sonrasında aynı konuları mahkemeye taşıyamazlar. Ancak anlaşma belgesi imzalandıktan sonra taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmeyebilir.

Arabuluculuk anlaşmasına icra edilebilirlik şerhi düşülmeli anlaşılan konular

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumuna karşın anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi önem arz etmektedir. Bunun için taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.

İcra edilebilirlik şerhi nereden talep edilir?

Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir.

İcra edilebilirlik şerhi ile doğrudan icra başlatılabilir

İcra edilebilirlik şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. Mahkemenin anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi vermesi ile birlikte arabuluculuk anlaşma belgesi aynı mahkeme kararlarının icrasında olduğu gibi icra işlemini başlatmaya yarar. Böylece arabuluculuk sonunda imzalanan anlaşmaya uyulmaması halinde alacaklının anlaşma belgesiyle icra takibi başlatması ve alacağını gereğinde haciz yoluyla alması mümkün hale gelir

06.08.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM