YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
m.uguryavuz@gmail.comYıllık İzin Kullanımında Parmak Okuma Sistemi İspat Olur Mu?

İş Kanununa göre işçinin yıllık izin hakkını kullanması şarttır. Kanuni düzenleme uyarınca işe başladığı tarihten itibaren işyerinde en az 1 yıldır çalışan işçiye verilecek olan yıllık izin süreleri aşağıdaki gibidir.

5 yıla kadar kıdemi olan işçiler için en az 14 iş günü

5 yıldan çok 15 yıldan az olanlar için en az 20 iş günü

15 yıldan (15 dahil) çok olan işçilere en az 26 iş günü

Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 yaş ve üstündeki işçilerin işyerindeki izin süreleri en az 20 gün olmalıdır.

İŞTEN ÇIKTIĞINDA KULLANILMAYAN İZNİ BULUNAN İŞÇİYE “İZİN ÜCRETİ” ÖDENİR.

İşçi çalışırken ona izin vermek yerine ücret ödenmesi mümkün değildir. Ancak 4857/59 uyarınca; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Şu durumda Yıllık izin ücretinin, iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı bir alacak türü olduğu söylenebilir.

YILLIK İZİN KULLANIMINDA İSPAT YÜKÜ

Genel usül çerçevesinde iddia sahibi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bir önceki paragrafta da zikredildiği üzere işten ayrılan işçi, kullanamadığı yıllık izni varsa, bunlara ait ücretleri geriye dönük olarak alabilir. Burada ilginç olan husus işten ayrıldığında kullanılmayan izninin olduğunu iddia ederek bunların ücretlerini talep eden işçinin izinlerini kullanmadığını ispat etmesinin gerekmemesidir.

Örneğin 3 yıldan beri çalışmakta olan işçi işten ayrılırken işverenden 42 günlük izin ücretini talep edebilir. İşveren işçisinden gelen bu talebe karşılık yıllık izinlerin kullandırıldığını iddia ediyorsa bu iddiasını belgeyle kanıtlamalıdır. Yani izin ücreti konusunda ispat yükü iddia sahibi olan işçide değildir.

YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞI NASIL KANITLANMALI?

Yıllık izin yönetmeliğine göre işçinin yıllık izinlerinin kullanılıp kullanılmadığı yıllık izin defteri ve kartoteksler vasıtasıyla ispatlanmalıdır. Yargıtay kararlarına bakıldığında da yıllık ücretli izinlerin kullanıldığının veya kullanılmayan izinlerin ücretinin işçiye ödendiğinin imzalı izin defteri veya eş değerde belgelerle ispatlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

İMZALI PUANTAJ CETVELLERİ EŞ DEĞER BELGEDİR

İşveren her zaman düzenlenebilir nitelikteki sıradan bir belge ile yahut yalnızca tanık beyanıyla işçisine izin kullandırdığını ispat edemez. İspat için imzalı izin defteri veya yıllık izin defteri gibi işçinin izne giriş - çıkış tarihlerini gösteren ve işçi tarafından imzalanmış eşdeğerde bir belgenin varlığı gereklidir. Yargıtay kararları ışığında işçi puantaj kayıtlarının da yıllık ücretli izin hakkının verildiğinin ispatı babında geçerli bir kayıt olarak kabul edilebileceği söylenebilir. Kanaatimce teknolojik gelişmelere bağlı olarak işletmelerce kullanılan kart okuma ve parmak okuma yöntemiyle puantaj tutulması da ispat yükü için kabul edilebilir nitelikte belgelerdendir.

13.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM