YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comAsgari Geçim İndiriminde Bildirim Yükü İşçide

Çalışanların ücretlerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin bir kısmı asgari geçim indirimi uygulamasıyla işçiye iade olunur. Ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısı göz önünde tutularak hesaplanan asgari geçim indirimi tutarının tespitinde ücretlinin beyanına göre işlem yapılır.

Değişiklikler Süresinde Bildirilmeli

Ücretlinin medeni durumunda yahut çocuk sayısında meydana gelen değişiklikler AGİ tutarını etkilemektedir. Bunun yanı sıra ücretlinin eşinin çalışması yahut gelir-aylık alması da AGİ tutarı için önemli parametrelerdir. Bu nedenle ücretliler; sayılan hususlarda başlangıçta isverenlerine dogru bildirimde bulunmaları gerektiği gibi mevcut durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, bosanma, ölüm, dogum vb.) de yine bu değişiklikleri isverene süresinde bildirmek zorundadırlar.

Asgari geçim indirimi oranını etkileyen bu degisiklikler bildirilmedigi sürece işverenin bir sorumlulugu yoktur. Isverenler, ücretlilerin bu değişiklikleri kendilerine bildirdikleri tarih itibariyle dikkate alacaklardır.

Aynı zamanda birden fazla isverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildigi isveren tarafından gerçeklestirilecektir.

Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri isverene vererek uygulamanın ilgili isverence yerine getirilmesini saglayacaklardır. En yüksek ücretin hangi isverenden alınacagının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacagı isvereni ücretli kendisi belirleyecektir.

Ücretlinin aynı anda birden fazla isverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandıgının tespiti halinde; olusan vergi ziyaı,ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.

Asgari geçim indirimi uygulamasında;

? Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

? Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

? Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

? Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

 Yıl içinde iş yeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni iş yerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi düşülecek, kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. İndirilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.

09.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM