YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comSGK Teşviklerinden Geriye Doğru Nasıl Yararlanılır?

Nitelikli istihdamın geliştirilmesi ve işsizlikle mücadele ekonomik politikalar içinde sosyal sonuçları en fazla hissedilen hususlardır. Bu nedenle kamu otoritesi; aktif iş gücü politikaları ile istihdam piyasasına, kadın ve genç işgücünü destekleyici olarak, müdahale etmekte, istihdam teşvikleri ile de işsizlikle mücadele konusunda adımlar atmaktadır.

Teşvik Türünü Değiştirmek İstenebilir

Daha önce herhangi bir kanunda öngörülen prim teşvikinden yararlanmış olan işverenlerin çeşitli gerekçelerle sonradan bu tercihlerini değiştirmek istediklerine günlük uygulamalarda sıklıkla rastlanılmaktadır. Konuyla ilgili SGK tarafından çıkarılmış 2015/10 sayılı Genelge ile geriye dönük teşviklerden yararlanmanın usul ve esasları çerçevelenmiş ve teşviklerden geriye yönelik olarak yararlanmak kısmen de olsa engellemişti. Oldukça yoğun tartışmalara konu olan genelge uygulaması talep sahibi işverenlerce defaten yargıya da taşınmıştı.

Torba Yasa İmkân Tanıyor

Yazının kaleme alındığı günlerde halen görüşmeleri devam etmekte olan torba yasa ile uygulamada rastlanılan sorunlara çözüm üretmek ve kamuda oluşacak geriye yönelik finansal belirsizliğin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu maksatla 5510 sayılı Kanuna ek 17 nci maddenin eklenmesi öngörülmektedir.

Altı Ay İçinde Değişiklik Her Zaman Mümkün Oluyor

Yasa metnine göre uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması, yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi mümkün hale geliyor.

Örneğin 2017/11. Ayında işe başlamış ve 687 KHK’da aranan şartlara sahip bir sigortalı 05510 koduyla SGK’ya bildirilmiştir. Buna göre 2017/05. Dönemine kadar ilgili sigortalı için geçmişe dönük olarak 01687 koduyla ek, 05510 koduyla iptal bildirge verilmesi ve teşvik tutarının güncellenmesi mümkün olacaktır.

Büyük Fırsat İçin Bir Aylık Süre Var

Kanun koyucu daha önceki dönemlerde teşviklerden yararlanmamış olan işverenleri çok rahatlatacak bir uygulamayla geçmişe dönük tüm bildirgelerin teşvik kodlarının düzeltilmesine torba yasayla cevaz vermeyi planlamaktadır. Buna göre maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkanı getirilmektedir.

Örneğin 2013/05. Ayında ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işveren İŞKUR’a kaydı olmayan ve 2012/11,12, 2013/01,02,03,04. Aylarında SGK’ya verilen APHB’lerde ismi bulunmayan bir kadın sigortalıyı 2000 TL Brüt ücretle işe almış ve hizmetlerini 05510 koduyla SGK’ya bildirmiştir. Yeni yasa ile işverenimiz 24 Ay için ilgili sigortalı için geçmişe dönük olarak 06111 koduyla ek, 05510 koduyla iptal bildirge verebilecek ve teşvik tutarların güncelleyebilecektir.

Bu şekilde işverenin ilave olarak yararlanacağı teşvik tutarı:

2000 x % 20,5 = 410 TL (06111 TEŞVİK TUTARI)

2000 x % 5 = 100 TL (05510 TEŞVİK TUTARI)

410 TL -100 TL = 310 TL (TEŞVİK TUTARI FARKI)

310 TL X 20 AY = 7440 TL (İLAVE TEŞVİK TUTARI)

Elbette 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmak amacıyla geriye yönelik olarak düzenlenen ve 05510 sayılı kanun numarasından iptal, 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK tarafından işleme alınabilmesi için, 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların hem kanunda öngörülen şartları taşıması, hem de bu sigortalıların işe alındıkları tarihten önceki son altı aylık sürede Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ortalamasına ilave olarak çalıştırılmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde geriye dönük teşviklerden  yararlanılması mümkün olamayacaktır.

22.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM