YAZARLARIMIZ
İsmet Ömer Güneş
Avukat
Bilim Uzmanı
ismetomergunes@gmail.comKentsel Dönüşüm Kapsamındaki Yapıların Devirlerinde Vergi İstisnaları

6306 S.lı Kanun'un 7. maddesinin 9. fıkrasının ilk halinde ve 6306 S.lı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nde detayları yeterince açık bir düzenleme olarak yer almasa da 10.12.2018 tarihli 7153 sayılı Kanunla değişen 6306 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 9. fıkrasında kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen yapılara ilişkin vergi istisnaları detaylıca düzenlenmiş ve hak sahiplerine önemli vergi istisnaları tanınmıştır.

İlgili Kanun'a göre işlemin bir tarafını  malik, işi yüklenen müteahhit, sınırlı ayni hak sahibi ya da kiracı olarak yapıyı en az bir yıldır kullanan kullanıcıların oluşturduğu;

1-  Kentsel dönüşüm kapsamındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önceki ilk satışları , tescili ve ipotek tesisi işlemleri,

2- Kentsel dönüşüm kapsamındaki inşa edilen yeni yapıların ilk satış , tescil ve ipotek tesisi işlemleri,

Noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftırlar.

Yine bu kanun kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlen kağıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır.

Kanunda geçen istisnalardan yararlanma hakkına sahip olup ilgili ödemeyi gerçekleştiren hak sahipleri, ödemeyi yaptıktan sonra 30 gün içinde doğrudan dava açarak ödedikleri bedellerin yasal faizi ile iadesini sağlayabilirler. 30 günlük dava açma süresini geçiren hak sahipleri ise Vergi Usul Kanunu uyarıca önce ilgili vergi dairesine düzeltme başvurusu, sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı'na şikayet başvurusu yapmalı ve ancak bu başvuruların reddi üzerine 30 günlük süre içerisinde dava açabileceklerdir.

25.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM