YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comDöviz Satışlarında BSMV Geri Geldi..!

GİRİŞ

15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2019/1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerinde BSMV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

AŞAĞIDA SAYILAN KAMBİYO İŞLEMLERİNDE SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN BİNDE (0) NİSPETİNDE BSMV ALINACAKTIR

  1. Bankalar ve döviz bürolarının kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
  3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları için,

Satış tutarı üzerinden BSMV nispeti sıfır olarak tespit edilmiştir.

BSMV NİSPETİ BİNDE (1) OLARAK TESPİT EDİLEN KAMBİYO İŞLEMLERİ

Yukarıda sayılan bazı kambiyo işlemlerinde BSMV kaldırılırken, diğer tüm işlemlerden binde 1 BSMV alınacak.

Daha önceki uygulama 2008 yılı öncesinde şöyleydi; Bankalar ve döviz büroları TL karşılığı yapmış oldukları döviz satışları üzerinden BSMV kesintisi yapmışlardı.

Dolayısı ile dövizlerin arbitrajı diğer bir ifade ile çapraz kurla değişiminin bu kapsamda olup almayacağı yasal düzenlemede net değildir. Kanaatimizce bu tür işlemler verginin konusu dışındadır.

DÜZENLEMENİN AMACI VE ELEŞTİRİLER

Döviz talebini azaltmaya yönelik ve hazineye gelir sağlamayı amaçlayan bir düzenlemedir. Hazineye gelir sağlayacağı kesin olmakla beraber, dövize talebi azaltıcı etkisinin olup olmayacağı tartışılır.

Dövize olan talep ve işlem hacmi yurtdışı piyasalara kayabilir.

Ayrıca döviz bürolarında döviz alım belgesine bağlanmayan ve dolayısıyla BSMV’den kayıt dışı satışlarla kaçınılan bir yapı oluşabilir.

Vergi yükü müşterinin döviz aldığı işlemlerde olacak, kurumların birbirlerine yapmış olduğu satışlar vergilemenin dışına çıkarılmış olacaktır.

Serbest kambiyo rejimi uygulanan ülkelerde pek sık rastlanan bir uygulama değildir. Döviz alana dövizin maliyeti, dövizin tutarı artı binde 1 BSMV olacağından, dövizin ediniliş maliyeti artacaktır. Dövizi alan taraf dövizdeki bu artan maliyetini kullandığı işlemler marifetiyle ileriye yansıtmaya çalışacaktır. Enflasyona da bir etkisi kuşkusuz olacaktır.

SONUÇ

Vatandaşın döviz alımını azaltmak ve hazineye gelir sağlamak amacıyla düşünülmüş bir vergisel düzenleme gibi gözükmektedir.

2018 yılında 18 milyar TL BSMV geliri elde edildiği görülmektedir. Bu vergisel düzenleme ile 3 ile 6 milyar TL artı katkı olarak bütçeye yansıması olacağı konusunda ekonomistlerin öngörüleri bulunmaktadır.

Şu unutmamalı, paraya talep ile paranın değeri vergisel düzenlemeler ile belirlenemez, serbest piyasada şekillenir.

16.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM