YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comEv Hizmetlerinde Çalışan Kadın Sigortalılardan Dolayı Prim Teşviklerden Faydalanılabilir Mi?

Tarih: 25.04.2014Evlerde hasta, yaşlı veya çocuk bakımında veya ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kadın sigortalıların işe girdiği tarihten önceki altı süreli sürede işsiz olmaları ve 18 yaşından büyük olmaları halinde, bu sigortalıları çalıştıran kişilerce 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kadın sigortalılardan dolayı4447/Geçici 10. madde teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenip Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildikten sonra, sigortalının e-Bildirge ekranlarında mevcut “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş.“ ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanması, ayrıca aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi ve işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Anılan Kanunda, bahse konu teşvikten yararlanabilmek için sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması şartı da aranıyor olmakla birlikte, ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalıların ilk defa tescil edilen (ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan) işyerlerinden bildiriliyor olmaları durumunda, ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan kadın sigortalıların yalnızca 18 yaşından büyük ve son altı aylık süre içinde işsiz olmaları,sözkonusu teşvikten yararlanılması için yeterli olacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte,  ev hizmetlerinde çalışan bir sigortalının işten ayrılıp yerine altı aylık süre içinde başka bir sigortalının alınması halinde yeni işe alınan işçi 18 yaşından büyük ve son altı aylık süre içinde işsiz olsa dahi ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaması nedeniyle, teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenmesi halinde, 2014 yılının ilk altı aylık diliminde ay içinde 30 gün çalışan ve brüt 1.071 TL ücret alan bir sigortalı için işsizlik sigortası primi de dahil 401,63 TL yerine, 160, 65 TL prim ödenecektir.Sigortalının kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalıştırılıyor olması nedeniyle prim ödeme gün sayısının 30 günden az olduğu durumlarda ödenecek prim ve yararlanacak teşvik tutarı da bu nispette olacaktır.

Sözkonusu teşvikten, ev hizmetlerinde çalıştırılan kadın sigortalının işe başladığı tarihten itibaren İş-Kur’a kaydının bulunmaması halinde 24 ay süreyle, İş-Kur’a kaydının bulunması (İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması) halinde ise 30 ay süreyle yararlanılabilecektir.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalıların anılan Kanundaki şartları taşımaması veya ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaması ya da yararlanma süresinin dolması halinde, bu kişileri çalıştıran işverenlerce bu defa 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır.

Beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden herhangi bir şart aranılmadığından, aylık prim ve hizmet belgelerinin 05510 sayılı kanun numarası seçilerek Kuruma gönderilmesi halinde ay içinde 30 gün çalışan ve brüt 1.071 TL ücret alan bir sigortalı için işsizlik sigortası primi de dahil 401,63 TL yerine, 348,08 TL prim ödenecektir.

Beş puanlık prim indiriminden yararlanılabilmesi için ayrıca bir tanımlama yapılmasına gerek olmadığından aylık prim ve hizmet belgelerinin 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi yeterli bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınan yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı da sözkonusu teşviklerden aynı şartlar dahilinde yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan prim teşvikininamacının,Türk vatandaşları içindeki kadın, genç ve nitelikli iş gücü istihdamını artırmak olduğu gözönüne alındığında bahse konu teşvikten, yabancı uyruklu sigortalıların yararlandırılmasının Kanunun amacına uygun olmadığı düşünülmektedir.

Hatta anılan Kanunda teşvikten yararlanılabilmesi için sigortalının son altı aylık süre içinde işsiz olma şartının aranılıyor olması nedeniyle, işe giriş tarihinden önceki son altı aylık süre içinde çalışması bulunan TC uyruklu sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz iken, yabancı uyruklu sigortalıların kendi ülkelerinde son altı aylık süre içinde çalışıyor olmaları durumunda dahi sözkonusu teşvikten yararlanabildiği gözönüne alındığında, TC uyruklu sigortalılara göre yabancı uyruklu sigortalıların daha avantajlı bir duruma geldiği de bir gerçektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM