YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comİşe İade Davalarında Her Zaman Dört Aylık Ücret Ödenmez

Tarih: 21.04.20144857 sayılı Kanun uyarınca, otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde

-En az altı aylık kıdemi bulunan işçinin iş akdinin feshinin geçerli olmadığına iş mahkemesince veya özel hakem tarafından karar verilmesi,

- İşçinin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması,

- İşçinin, işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, işverenin, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları ödemesi gerekmektedir.

İşveren kesinleşen mahkeme kararına istinaden işçiyi işe başlatmadığı takdirde, ayrıca mahkemece belirlenecek en az dört aylık, en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminatı da işçiye ödemesi icap etmektedir.

4857 sayılı Kanunda yer alan bu hükümler çerçevesinde, mahkemece iş akdinin feshinin geçersizliğine karar verilmiş olduğu durumlarda, sigortalı, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak üzere işverene başvursa da, işveren tarafından her zaman sigortalıya dört aylık ücret ödenmesi gibi bir durum sözkonusu değildir.

Şöyle ki, mahkemece kararın kesinleşmesine kadar çalıştırmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların ödenmesine karar verilmiş olmasına rağmen,  iş akdinin feshi ile kararın kesinleştiği tarih arasında dört aylık bir süre geçmemiş ise sadece iş akdinin feshedildiği tarih ile kararın kesinleştiği tarih  arasındaki süreye ilişkin ücret ödenmesi sözkonusu olacaktır.

Örneğin 17/12/2013 tarihinde iş akdi feshedilen bir sigortalının iş akdinin feshinin geçerli olmadığına mahkemece karar verildiği ve sözkonusu kararın da 20/3/2014 tarihinde kesinleştiği varsayıldığında, dört aylık süre her ne kadar 17/4/2013 tarihinde sona erse de işveren tarafından kesinleşme tarihi olan 20/3/2014 tarihine kadar geçen süreler için ücret ödemesi yapılacaktır.

Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin de yine 17/12/2013 ila 20/3/2014 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin ödenen ücretler dikkate alınarak düzenlenmesi yeterli olacaktır.

Ancak bu durumda mahkeme kararının hangi tarihte kesinleştiğini gösterir bir belgenin mahkemenin özel kaleminden alınması gerekecektir.

Bu bağlamda, iş akdinin feshinin geçersizliğine karar verildiği durumlarda dört aylık süreye ilişkin ücretlerin ödenmesinden önce kararın kesinleşme tarihine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

İş mahkemelerince işe iadelere ilişkin verilen kararlar;

- Tarafların son duruşmada hazır bulunmaları halinde, kısa kararın yüze karşı tefhimi tarihinden itibaren,

- Tarafların son duruşmada hazır bulunmamaları halinde ise, mahkemenin gerekçeli kararının tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde, sekizinci günün sonunda kesinleşmektedir.

Temyiz yoluna başvurma süresi ise, karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM