YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comPrim Teşviklerinden Yararlanılması Sırasında Bir Önceki Ayın Borçlarına Dikkat

Tarih: 28.03.2014
 


Gerek işverenlerin prim yükünü azaltmak, gerek genç, kadın veya nitelikli iş gücü istihdamını artırmak, gerekse primlerin süresi içinde ödenmesini sağlamak amacıyla çeşitli kanunlarla sigorta prim teşvikleri getirilmiştir.

Hal böyle olmakla birlikte, sigorta prim teşviklerinden yararlanılması bazı şartlara bağlanmış olup,  her bir prim teşviki kendi içinde farklı şartlar dahilinde verilmektedir.

Halen uygulamada olan prim teşviklerinden yararlanılması sırasında 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde yer alan engelli teşviki ile 4447 sayılı Kanunun 50. ve  geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikler hariç olmak üzere, diğer prim teşviklerinden yararlanılabilmesi için işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya bulunmakla birlikte çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış ya da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Prim teşviklerden yararlanılması sırasında, ilgili teşvik kanun numarası seçildiğinde e-Bildirge programları vasıtasıyla işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçları sistem tarafından sorgulanmakta ve prim veya idari para cezası borcu bulunmayan işverenlerin teşvikli bildirge göndermelerine izin verilmektedir.

Bu sorgulamalar sırasında bir önceki aya ait borçların KDV iadesinden mahsup suretiyle ilave 20 günlük süre içinde ödenebileceği ve yapılacak aktarma işlemlerinin bir sonraki ayın belge verme süresinin sonuna kadar yapılmasında sorunlar olabileceği gerekçesi ile teşvikli bildirge düzenlenir iken evvelce bir önceki ayın borçları sorgulama kapsamına alınmamakta idi.

Ancak yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde KDV iade tahsilatları da kontrol altına alındığından, teşvikli bildirge gönderilmesi sırasında bir önceki ayın borçları da sorgulanır hale getirilmiştir.

Bu bağlamda işverenlerce teşvikli bildirge düzenlenir iken bir önceki ayın borçlarını ödemeden bir sonraki ay için teşvikli bildirge göndermelerine izin verilmemektedir.

Örneğin 2014/Nisan  ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi için 05510 sayılı kanun numarası seçildiğinde 2014/Mart ve önceki aylara ait prim veya idari para cezası borcunun bulunması halinde sistem tarafından teşvikli bildirge gönderilmesine izin verilmeyecektir.

Bu bağlamda özellikle inşaat işyerlerinde ve işin bitirildiği aylarda, hem bir önceki aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin hem de içinde bulunulan aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin “ kıst” olarak düzenlenerek Kuruma gönderilmesi mümkün bulunduğundan, içinde bulunulan aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin teşvikli olarak düzenlenebilmesi için bir önceki aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarının ödenmiş olması icap etmektedir.

Örneğin,  yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bulunmayan  ve 10/4/2014 tarihinde inşaatını bitirmiş olan bir işverenin, hem 2014/ Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini hem de 2014/Nisan ayına ilişkin 10 günlük aylık prim ve hizmet belgesini 10/4/2014 tarihinde e-Bildirge programları vasıtasıyla Kuruma göndermesi mümkün olmakla birlikte, 2014/Mart ayına ilişkin aylık prim  ve hizmet belgesinden kaynaklanan primler ödenmediği sürece, 2014/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmesine izin verilmemektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM