YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comŞubat Ayında AR-GE ve Genç İstihdam Teşvikinden Nasıl Yararlanılacak

Tarih: 19.03.2014
 


İşveren Uygulama Tebliğinde, “Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan ve bir aylık ücrete hak kazanmış olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının da 30 olarak e-Bildirge sistemine girilmesi gerekmektedir.Bu durum, sigortalının aynı ayda kanun numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirildiği durumlarda da değişmemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, e-Bildirge sisteminde gerek ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalıların, gerekse yeni tescil edilen işyerlerinde işyerinin tescil edildiği ayda işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayısı, ayın kaç gün çektiğine bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Bu bağlamda, 30 veya 31 gün çeken aylarda gerek 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunkapsamına giren gerekse 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren sigortalılar için iki farklı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde herhangi bir sorun yaşanmasa da 28 gün çeken şubat ayında bir aylık ücrete hak kazanmış sigortalıların iki farklı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 güne tamamlatılmasında sorunlar yaşanabilmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına  giren sigortalıların bildirimi

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak kazandıkları kazançlarından dolayı yararlanılabilmektedir.

Dolayısıyla, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler için fiilen çalışılmış süreler gibi ücret ödendiğinden, bu sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı da sözkonusu destekten yararlanılması  mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın, istirahatli bulunan sigortalılara işverenlerince ücret ödenmesi halinde, bu ücretlerden dolayı bahse konu teşvikten yararlanılması mümkün olmadığından, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelere ilişkin kazançlarının 06111 sayılı kanun numarası seçilerek, istirahatli bulundukları süreler zarfında işverenlerce ödenen ücretlerinin ise 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi icap etmektedir.

Bu bağlamda 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalının 28 gün çeken şubat ayının bazı günlerinde istirahatli olduğu ve istirahatli olduğu sürelere ilişkin işverenince ücret ödendiği varsayıldığında;

1 gün istirahatli olan sigortalı için
,

06111 sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 27 gün, eksik gün sayısı 1 gün

05510  sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 3 gün, eksik gün sayısı 25 gün,

15gün istirahatli olan sigortalı için,

06111 sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 13 gün, eksik gün sayısı 15 gün

05510  sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 17 gün, eksik gün sayısı 11 gün,

26gün istirahatli olan sigortalı için,

06111 sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 4 gün, eksik gün sayısı24 gün

05510  sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 26 gün, eksik gün sayısı 2 gün,

27gün istirahatli olan sigortalı için,

06111 sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 3 gün, eksik gün sayısı 25 gün

05510  sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 27 gün, eksik gün sayısı 1 gün,

27 gün istirahatli olan sigortalı için,

05510  sayılı kanun no’su ile prim gün sayısı 30 gün üzerinden bildirim yapılması ve eksik gün nedeni olarak da 13-DİĞER NEDENLER seçeneğinin işaretlenmesi icap etmektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların bildirimi

5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, yalnızca sigortalıların kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılabilmektedir.

Dolayısıyla,  kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile bu sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri destek kapsamına alınmadığından, bu nitelikteki kazançların  4734 sayılı Kanundan istisna olan işler hariç olmak üzere, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların ayın bir kısmında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, bir kısmında ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki işlerde çalıştırıldığı durumlarda;

-Kapsama giren kazançlarının 15746/05746 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle,

-Kapsama girmeyen kazançlarının ise (4734 sayılı Kanundan istisna olan işler hariç olmak üzere) 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle,düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi gerekmektedir.  Dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamına girmeyen kazançların 05746 sayılı kanun numarası seçilerek bildirilmesi gibi bir durum kesinlikle sözkonusu değildir.

Diğer taraftan, kapsama giren sigortalıların,  ayın bir kısmında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, bir kısmında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki işlerde çalıştırılması halinde,

-Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen çalışma sürelerine ilişkin prim ödeme gün sayılarının 05746 sayılı kanun numarası ile

- Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki  işlerde geçen çalışma sürelerine ilişkin prim ödeme gün sayılarının ise 05510 sayılı kanun numarası ile bildirilmesi gerekmektedir.

Örneğin, kapsama giren bir sigortalının şubat ayı içinde 20 gün Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, ayın kalan günlerinde diğer işlerde çalıştırıldığı varsayıldığında her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olması gerektiğinden;

-05746 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki gün sayısının 20, eksik gün sayısının 8,

-05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısının 10, eksik gün sayısının 18 olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek 28 gün çeken şubat ayında, gerekse prime esas kazançların ücret ve diğer ödemeler şeklinde kanun numarası farklı iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirildiği durumlarda, bazı hallerdekapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının yukarıda belirtildiği şekildesisteme girilmesine izin verilmemektedir.

Bu bağlamda, sigortalıların prim ödeme gün sayılarının sistemeyukarıda belirtildiği şekilde girilmesine izin verilmediği durumlarda, sigortalıların kazançlarının yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda girilmesi kaydıyla,  prim ödeme gün sayılarının 05746 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle veya 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu gibi durumlarda, kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının  05746 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle veya 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi, yararlanılacak destek tutarını  değiştirmeyecektir.

Örneğin, kapsama giren sigortalının şubat ayı içinde 2 gün Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında,  kalan günlerde diğer işlerde çalıştırıldığı varsayıldığında, e-Bildirgede sigortalının  2 gününün 05746 sayılı kanun numarası ile bildirilmesine izin verilse de 28 gününün Ar-Ge kapsamında bildirilmesine izin verilmemektedir. Bu durumda sigortalının her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için;

-05746 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayısının 0, eksik gün sayısının 28,

-05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısının 30 olarak bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM