YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comSosyal Güvenlik Uygulamalarında Çağdaş Yeniliklere Son Sürat Devam Ediliyor

Tarih: 12.03.2014
 


Sosyal Güvenlik Kurumu işveren işlemlerinin tamamını elektronik ortama taşımaya yönelik çalışmalara son sürat devam ettiği gibi işveren işlemlerini daha da kolaylaştırmak, bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara da hızla devam etmektedir.

Bu amaçla, asıl işverenlere, taşeronların çalıştırdığı sigortalılarını ve taşeronların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını sorgulama imkanı sağlanmış, ayrıca prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi sırasında ilave 20 günlük ödeme süresine damga vergisi borçları da dahil edilmiştir.

Asıl işverenlerce alt işverenlerinin (taşeronlarının) sigortalılarının ve borçlarının sorgulanması

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denilmiş, alt işverenin Kuruma olan borçlarından dolayı, asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla asıl işverenlerce taşeronlara yapılacak ödemeler sırasında, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar sorgulanmadan hak ediş ödenmesi durumunda, asıl işverenler taşeronların Kuruma olan borçlarını da ödemek durumunda kalabilmektedirler..

Ayrıca, taşeronlarca kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti halinde, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen taşeronun yanı sıra asıl işveren de prim teşviklerinden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmektedir.

Bu bağlamda, asıl işverenlerin taşeronların çalıştırdığı sigortalıları ve taşeronların prim borçlarını da sorgulamaları gerektiğinden, e-Bildirge programlarında bazı yenilikler yapılmıştır.

Asıl işverenlerce e-Bildirge programlarında;

- “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri”- “Onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri” seçenekleri işaretlenerek gelinen ekranda sorgulanmak istenilen dönem girişi yapılarak,  tercih edilen alt işverenin ilgili dönemde Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalıların sorgulanması mümkün olabilecektir.

- “İşveren Borç Görüntüleme /Ödeme İşlemleri” – “Geçmiş Dönem Borçları Görüntüleme” seçenekleri işaretlenerek gelinen ekranda, tercih edilen alt işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borç asılları sorgulanabilecektir. Borç asıllarına isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları ise “sgk.gov.tr” sitesinden “e-SGK” – “Gecikme Zammı Hesaplama“ programından ilgili dönem ve borcun ödeneceği tarih girilmek suretiyle hesaplanabilecektir.

Damga vergisi borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi

Bilindiği gibi, cari aylara ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerin katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresine 20 günlük bir süre ilave edilmiştir.

Sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları için verilen ilave 20 günlük sürenin damga vergisi borçlarına tanınmaması nedeniyle, cari aylara ilişkin prim borçlarını KDV iadesinden mahsup ettirmek isteyen işverenler, damga vergisi borçlarını banka kanalıyla ödeyerek makbuzlarını ilgili sosyal güvenlik merkezine ibraz etmek zorunda kalıyorlar idi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca gerek işverenler, gerekse ilgili sosyal güvenlik merkezlerince yaşanan gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi, işlemlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlanması amacıyla cari aylara ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinde olduğu gibi damga vergisi borçlarının da katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ilave 20 günlük süre içinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Dolayısıyla bundan böyle cari aylara ilişkin borçların katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi sırasında damga vergisi borçları da mahsup işlemlerine dahil edileceğinden damga vergisi borçlarının ayrıca banka kanalıyla ödenmesine gerek kalmamıştır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM