YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.com51 İlde On ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Dikkat

Tarih: 15.08.2013
 

Bilindiği gibi, 5084 sayılı Kanunda öngörülen prim teşvikinin uygulanmasına 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle son verilmesinin ardından Hatay ve Kırıkkale illeri de dahil edilerek 5084 sayılı Kanunun uygulandığı bölgelerde faaliyet gösteren işverenler için 6486 sayılı Kanunla yeni bir prim teşviki getirildi.

6486 sayılı Kanunla getirilen bu teşvikin 5084 sayılı Kanunun uygulanmasına son verilmesinin ardından 1/1/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ve 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikte olduğu gibi on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere yararlanma imkanı sunması nedeniyle, bir çok kesim tarafından yeni yürürlüğe giren bu teşvik  5084 sayılı Kanunun devamı gibi algılanmıştır.

Hatta, daha önce 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanan işverenlerin 6486 sayılı kanunda öngörülen teşvikten de aynı şartlar dahilinde yararlanabileceği, on ve üzerinde sigortalı çalıştırmasına rağmen daha önce 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanamayan işverenlerin ise 6486 sayılı Kanunla getirilen prim teşvikinden de yararlanmayacağı şeklinde kamuoyunda bir kanı oluşmuştur.

Halbuki, 6486 sayılı Kanunla getirilen yeni prim teşvikinden yararlanma şartları, 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten bir çok konuda ayrılmaktadır.

Dolayısıyla, on ve üzerinde sigortalı çalıştırması nedeniyle daha önce 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanan her işletmenin, koşulsuz şartsız 6486 sayılı Kanunda öngörülen yeni teşvikten de yararlanması gibi bir durum sözkonusu olmadığı gibi 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanamayan işletmelerin 6486 sayılı Kanunla getirilen  teşvikten de kesinlikle yararlanamaması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Şöyle ki,

5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten on veya üzerinde sigortalı çalıştırılması kaydıyla 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılması mümkün iken, on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler için 6486 sayılı Kanunla getirilen prim teşvikinden 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim 2013/30 sayılı Genelgede, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanılamayacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna karşın, 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için Gelir veya Kurumlar vergisi olma şartı aranıldığından, Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olmayan vatandaşlar, kendi kullanımları için yaptıkları inşaatlarda on veya üzerinde sigortalı çalıştırsalar dahi 5084 sayılı kanunda öngörülen teşvikten yararlanamazlarken, 6486 sayılı Kanunla getirilen prim teşvikinden yararlanılabilmesi için Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olma şartı aranılmadığından, Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olmayan vatandaşlar kendi kullanımlarına münhasır yaptıkları inşaatlarda on veya üzerinde sigortalı çalıştırdıkları takirde yeni prim teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Yine 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilen işverenler yönünden teşvikten bir yıl yasaklı hale getirilme gibi bir durum bulunmazken, 6486 sayılı Kanunla getirilen yeni teşvikten kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilen işverenler bir yıl süreyle yararlanamayacaklardır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM