YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comAr-Ge Desteğinde Beş Yıllık Yararlanma Süresinin Sona Erip Ermediği Ne Şekilde Kontrol Edilecek

Tarih: 01.07.2013
 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda, Ar-Ge kapsamında çalışan sigortalıların kapsama giren kazançları üzerinden ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla, anılan Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden  yararlanmadan önce, kapsama giren her bir sigortalı için beş yıllık yararlanma süresinin sona erip ermediğinin, her bir sigortalı için ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekmektedir.

Beş yıllık yararlanma süresinin sona erip ermediğinin tespiti sırasında, sigortalının daha önce çalışmış olduğu diğer işyerlerinde Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olup olmadığına da bakılması icap etmektedir.

Bu nedenle, Ar-Ge kapsamına giren sigortalının halen çalıştığı işyerinde beş yıllık yararlanma süresi sona ermemiş olmamasına rağmen, daha önce çalıştığı işyerinden ilk defa 05746/15746 sayılı kanun numarası ile bildirildiği aydan başlanılarak, beş yıllık yararlanma süresi sona ermiş ise, bu nitelikteki sigortalıların 05746/15746 sayılı kanun numarası ile değil 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

Örneğin, (A) sigortalısı için 05746/15746 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen ilk aylık prim ve hizmet belgesinin 2008/Eylül ayına ilişkin olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 05746/15746 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenebilecek en son aylık prim ve hizmet belgesi 2013/Ağustos ayına ilişkin belge olacaktır.

Dolayısıyla, Ar-Ge kapsamında bildirilecek olan sigortalılar için ilk defa 05746/15746 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin hangi dönme ilişkin olduğunun mutlaka kontrol edilmesi icap etmektedir.

Sigortalıların Ar-ge kapsamında ilk defa bildirildiği dönemin tespit edilebilmesi amacıyla, e-Bildirge programlarına “5746 Ar-Ge Sigortalı İlk Bildirim Sorgulama Uygulaması” başlığı altında yeni bir ekran açılmıştır. Bahse konu ekran vasıtasıyla Ar-Ge desteğinden yararlanılmak istenilen sigortalının TC kimlik numarası sisteme girildiğinde, TC kimlik numarası girilen sigortalının daha önce 05746/15746 sayılı kanun numarası ile bildirilip bildirilmediği sorgulanacak, bildirilmiş olduğunun tespiti halinde ilk defa hangi dönemde bildirildiği ekrana getirilecektir.

Haliyle, 05746/15746 sayılı kanun numarası seçilerek ilk defa bildirim yapılan dönemden itibaren beş yıllık yararlanma süresinin dolduğu tespit edilen sigortalıların, 05746/15746 sayılı kanun numarası ile değil 05110 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge desteğinden ilk defa 2008/Nisan ayından yararlanılmaya başlandığı dikkate alınarak, 2013/Mart sonrasında beş yıllık yararlanma süreleri de sona ermeye başlamıştır. Bu nedenle sözkonusu destekten yersiz yararlanılması halinde geriye yönelik olarak beş puanlık prim indiriminden yararlanılmayacağı ve yersiz yararlanılan teşvik tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödeneceği nazara alındığında, işverenlerce sigortalıların beş yıllık yararlanma süresinin sona erip ermediğinin kontrol edilmesi ve beş yıllık yararlanma süresi sona eren sigortalıların 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesine dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM