YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.com2012/3305 Sayılı Karardaki Öncelikli Yatırım Konuları ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

Tarih: 04.06.2013
 

Bakanlar Kurulunun 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararı doğrultusunda prim desteğinden yararlanılacak süre, 
 

Bölgeler

31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

1/1/2014 tarihinden itibaren

başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl

şeklinde belirlenmiştir. 

Hal böyle olmakla birlikte, anılan Kararın 17 nci maddesinde, öncelikli yatırım konuları başlığı altında faaliyet gösteren teşvik belgeli yatırım sahiplerinin 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecekleri, ancak bu yatırımların, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olduğu öngörülmüştür.


Öncelikli yatırım konuları ise,  


a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar)
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)
e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç)
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda yukarıda belirtilen konularda faaliyet gösteren işyerlerinin sözkonusu Kararda öngörülen prim desteğinden yararlanma süresi,

-  İşyeri 1 ila 5 inci bölgelerde yer alıyorsa, 
31/12/2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için 7 yıl 
1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar için 6 yıl

-  İşyeri 6 ncı bölgede yer alıyorsa,
-  31/12/2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için 10 yıl 
-  1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar için 7 yıl
süreyle uygulanacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM