YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comE-Bildirgede 25510 Sayılı Kanun Numarası İle Yapılan Bildirimlerde Neler Değişti

Tarih: 21.02.2013
 

2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahipleri, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştıracağı sigortalılardan dolayı yararlanabilmektedirler. Mevcut sigortalı sayısı ile ilave sigortalı sayısı ise Ekonomi Bakanlığınca belirlenmektedir.
 
Dolayısıyla, komple yeni yatırım dışında modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahipleri, aylık prim ve hizmet belgelerini 25510 sayılı kanun numarasını seçerek düzenleyebilmeleri için, öncelikle mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalıyı 05510 sayılı kanun numarasını (Beş puanlık prim indiriminden yararlanarak) veya ilgili kanunlarda öngörülen gerekli şartları taşımaları kaydıyla farklı bir kanun numarasını seçerek ya da kanun numarası seçilmeksizin (örneğin sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar için) düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bu bağlamda, bahse konu destekten yararlanılması sırasında, hem mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalının diğer teşvik kanun numarası ile bildirilmiş olmasına, hem de ilave sigortalı sayısı kadar sigortalının 25510 sayılı kanun numarası ile bildirilebilmesine yönelik olarak e-Bildirge programlarında bir takım değişiklikler yapılmıştır.
 
Yapılan bu değişiklikler sonucunda, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerince 25510 sayılı kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek istenildiğinde, 25510 sayılı kanun numarası ile bildirim yapılmadan önce kaç sigortalının diğer kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi gerektiği ve 25510 sayılı kanun numarası ile en çok kaç sigortalının bildirilebileceği hususu e-Bildirge kullanıcılarına gösterilmektedir.

Mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalı, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmediği durumlarda ise, 25510 sayılı kanun numarası ile bildirim yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir.
 
Diğer taraftan, mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalı, diğer kanun numarası seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirildikten sonra 25510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile ilave sigortalı sayısını aşan sayıda sigortalı bildirilmek istenildiği takdirde, bildirgenin onaylanmasına sistem tarafından izin verilmeyecektir.

Yine mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalıların diğer kanun numaraları seçilerek, ilave sigortalı sayısı kadar sigortalının da 25510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesinin ardından, mevcut sigortalılara ilişkin düzenlenen (diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenen) aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için iptal işlemi yapılacağı durumlarda, diğer kanun numaraları ile bildirilmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının (asıl, ek ve iptal işlemi sonrasındaki) mevcut sigortalı sayısının altına düşüp düşmediğinin e-Bildirge kullanıcıları tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerindeki toplam sigortalı sayısının (asıl + ek – iptal sonrası) mevcut sigortalı sayısının altına düşmesi halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden, mevcut sigortalı sayısının altındaki sayı kadar sigortalıdan dolayı yersiz yararlanılmış olacağından, yersiz yararlanılan teşvik tutarlarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri ödenmesi durumu ile karşı karşıya kalınacaktır.

Bu nedenle, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerince mevcut ve ilave sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri gönderildikten sonra mevcut sigortalılar yönünden iptal işlemi yapıldığı takdirde, diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirimi yapılan sigortalı sayısının mevcut sigortalı sayısının altına düşüp düşmediğinin kontrol edilmesi,  düşmesi halinde, düşen sayı kadar sigortalı için 25510 sayılı kanun numarasından yapılan bildirimin iptal edilerek, bahse konu sigortalıların diğer kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM