YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comModernizasyon, Tevsi, Entegrasyon ve Yenileme Yatırımlarında Teşvikten Yaralanılacak Sigortalı Sayısına Dikkat

Tarih: 21.01.2013
 

2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerinin, teşvik belgelerinin tanımlama vizesinin yaptırmaları ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen diğer şartları da sağlamaları halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahipleri, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren desteğinden, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştıracakları sigortalılardan dolayı yararlanabilmektedirler. Mevcut ve ilave sigortalı sayıları ise Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması ile birlikte hem işverenlere, hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmektedir.

Modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahipleri için sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında, teşvikten yararlanılacak ilave sigortalı sayısı kadar, mevcut sigortalı sayısı da büyük önem taşımaktadır.

Şöyle ki, bahse konu yatırımlar dolayısıyla 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için öncelikle mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırılıyor olması icap etmektedir.

Mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırılıyor olması durumunda ise, mevcut sigortalı sayısının üzerindeki sigortalılardan, ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı bahse konu teşvikten yararlanılabilecektir.

Bu çerçevede, bahse konu yatırım sahiplerince öncelikle ilave sigortalı sayısı kadar sigortalının diğer teşvik kanunları seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi, ardından varsa ilave sigortalı sayısı kadar sigortalının 25510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirmeleri icap etmektedir.

Örneğin, modernizasyon yatırımı yapmış olan (B) Anonim Şirketinin, Ekonomi Bakanlığınca bildirilmiş;

Mevcut sigortalı sayısının 40,

İlave sigortalı sayısının 25,

olduğu varsayıldığında, anılan işveren 40’ın üzerinde sigortalı çalıştırdığı aylarda, 40’ın üzerinde çalıştıracağı en fazla 25 sigortalıdan dolayı sözkonusu destekten yararlanabilecektir.

Bu durumda bahse konu işverenin;

-2013/Ocak ayında 38 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanması mümkün olamayacak,

-2013/Şubat ayında 53 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden 40 sigortalıya ilave olarak çalıştırılan, 13 sigortalıdan dolayı yararlanması mümkün olacak,

-2013/Mart ayında 90 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında ise sigorta primi işveren hissesi desteğinden yalnızca 25 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

Dolayısıyla, bahse konu işletme sahiplerince, teşvikten yararlanma süresi içinde Ekonomi Bakanlığınca belirlenen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırılmasına rağmen, mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalının diğer teşvik kanun numaraları seçilerek düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma bildirilmeden, ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmış olması halinde, eksik bildirilen mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı sözkonusu destekten yersiz yararlanılmış olacaktır.

Diğer taraftan, teşvik belgesinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami prim tutarının yazılı olduğu durumlarda, destekten yararlanılacak olan prim tutarının toplamı, azami prim tutarını aşamayacaktır.

Bu bağlamda, teşvik belgesinde sigorta primi işveren desteğinden yararlanılabilecek azami prim tutarına da yer verilmiş ise, işverenlerce azami prim tutarının aşılıp aşılmadığının kontrol edilmesi ve azami prim tutarı sınırına ulaşıldığı durumlarda,  mevcut ve ilave sigortalı sayısı kadar sigortalı çalıştırılsa dahi sözkonusu destekten yararlanılması mümkün bulunmadığından, aylık prim ve hizmet belgeleri için 25510 sayılı kanun numarasının seçilmemesi icap etmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM