YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comİşe Giriş Bildirgelerine Uygulanan İPC’ler İçin İndirimlerden Nasıl Yararlanılabilir

Tarih: 10.01.2013
 

Sigortalı işe giriş bildirgelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi geçirildikten sonra işverenlerce kendiliğinden verilmiş olması halinde, her bir sigortalı başına bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına göre, işverenlerce kendiliğinden düzenlenerek Kuruma verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin, yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde verilmiş olması ve tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren 15 günlük süre içinde ödenecek olması halinde, asgari ücret üzerinden tebliğ edilen idari para cezasının 3/4’ünün 1/4’ü ödendiği takdirde, kalan kısım indirim kapsamında terkin edilmektedir.

Dolayısıyla, işe giriş bildirgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilmiş olması nedeniyle asgari ücret üzerinden tebliğ edilen idari para cezalarının yalnızca 1/4'ünün 3/4’lük kısmının ödenebilmesi için;

1-İşe giriş bildirgesinin işverenlerce kendiliğinden düzenlenmiş olması (denetim memuru raporuna veya mahkeme yazısına ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmemiş olması),

2-Yasal verilme süresi geçtikten sonra en geç otuz gün içinde verilmiş olması,

3-Tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi,gerekmektedir.

Örneğin, 16/11/2012 tarihinde işe başlayan ve yasal verilme süresi 15/11/2012 tarihinde sona eren bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 10/12/2012 tarihinde (30 günlük süre içinde) verildiği varsayıldığında, 940,00 TL olarak tebliğe çıkartılan idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde ödenecek olması halinde,

940,00 / 4 * 1 = 235,00

235,00 / 4 * 3 = 176,25 = 176,00 TL tutarında ödeme yapıldığı takdirde,

940,00 – 176,00 = 764,00 TL tutarındaki kısmı terkin edilecektir.

İşe giriş bildirgelerinin işverenlerce kendiliğinden, ancak yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilmesi veya sözkonusu bir aylık süre içinde olmakla birlikte işverenlerce kendiliğinden değil de denetim memuru raporuna veya mahkeme yazısına ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş olması halinde, bu defa 102. maddenin yalnızca beşinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılabilmektedir. Dolayısıyla, bu gibi durumlar nedeniyle uygulanan idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde ödenecek olması halinde, ikinci fıkrada öngörülen indirimden yararlanılamayacağından tebliğ edilen idari para cezasının, 15 günlük süre içinde 3/4’ü ödendiği takdirde, kalan 1/4’lük kısım beşinci fıkrada öngörülen indirim kapsamında terkin edilmektedir.

Örneğin, 16/11/2012 tarihinde işe başlayan ve yasal verilme süresi 15/11/2012 tarihinde sona eren bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren tarafından kendiliğinden 25/12/2012 tarihinde (30 günlük süre geçirildikten sonra) verildiği varsayıldığında, 940,00 TL olarak tebliğe çıkartılan idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde ödenecek olması halinde,

940,00 / 4 * 3 = 705,00 TL tutarında ödeme yapıldığı takdirde

940,00 – 705,00 = 235,00 TL tutarındaki kısmı terkin edilecektir.

Uygulamada, 30 günlük süre ile bir aylık süre kimi zaman karıştırılabildiğinden, 31 gün çeken aylarda işe giriş bildirgelerini yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 günlük süre yerine bir aylık süre zarfında veren işverenler, 102. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen 3/4’lük indirimden yararlanamamaktadırlar. Dolayısıyla 102. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen indirimden yararlanılabilmesi için işe giriş bildirgelerinin en geç yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde verilmesi gerektiği hususuna dikkat edilmesi ve 30 günlük sürenin de parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenmesi icap etmektedir.

Örneğin, yasal verilme süresi 10/12/2012 tarihinde sona eren bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 9/1/2013 tarihinde verilmesi halinde, sözkonusu bildirgenin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 günlük süre içinde verilmiş olması nedeniyle, 102. maddenin hem ikinci, hem de beşinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılması mümkün olacaktır, Buna karşın bahse konu bildirgenin 10/1/2012 tarihinde verildiği varsayıldığında, bahse konu bildirgenin bir aylık süre içinde verilmiş olmasına rağmen 30 günlük süre geçirildikten sonra verilmesi nedeniyle 102. maddenin yalnızca beşinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılması mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, yeni tescil edilen işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin işyerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde verilmesi halinde, bu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

Uygulamada, ilk defa tescil edilen işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan, ancak işe giriş bildirgeleri işyerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinden dolayı 102. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

İlk defa tescil edilen işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin işyerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen 30 günlük süre içinde verilmesi halinde, sözkonusu bildirgelerden dolayı da 102. maddenin hem ikinci, hem de beşinci fıkrasında öngörülen indirimlerden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örneğin, ilk defa 13/12/2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 13/12/2012 ila 13/1/2013 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri 13/1/2013 tarihinde Kuruma verilmesi halinde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Sözkonusu işyerinde 13/12/2012 ila 13/1/2013 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin 13/1/2013 tarihini izleyen 30 günlük sürenin son günü olan 12/2/2013 tarihine kadar işverenlerce kendiliğinden düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde 102. maddenin hem ikinci, hem de beşinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılması mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, yasal verilme süresini izleyen 30. günün resmi tatile rastlaması nedeniyle, sigortalı işe giriş bildirgelerinin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verilmesi halinde de 102. maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen indirimlerden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM