YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.com5084 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Prim Teşviki Aralık Ayında Sona Eriyor

Tarih: 08.11.2012
 

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulaması, 2012/Aralık ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile sona ermektedir.

Söz konusu teşvik uygulamasına, ilk defa 2004/Mart ayına ilişkin düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgesi ile 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı 1500 ABD Dolarının altında olan 36 ilde başlanılmıştır. Daha sonra, anılan Kanunda 5350 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda uygulamaya, 2007/Mayıs ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan 13 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri de dahil edilmiştir.

Dolayısıyla, 5084 sayılı Kanun kapsamına giren Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van, Yozgat, Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir illeri ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde faaliyet gösteren işletme sahiplerince,  2013/Ocak ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak 85084, 05084, 85615 ve 05615 sayılı kanun numaralarının seçilmesine izin verilmeyecektir.

2013/Ocak ayından itibaren hangi kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanılabilir?

Sözkonusu teşvik kapsamına giren işletme sahiplerince, 2013/Ocak ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılamayacak olmasına karşın, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla diğer kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Dolayısıyla bahse konu 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da faaliyet gösteren işverenlerce, 2013/Ocak ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak,

- 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde,

- 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sistem üzerinde gerekli tanımlamaların yapılmış olması kaydıyla 06111 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,

- 1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 4447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde,

- 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan formun İş-Kur Bölge Müdürlüklerinden onaylatılarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi halinde, özürlü sigortalılar için 04857 veya 14857 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde,

-İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalılardan dolayı, 15921 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde,

- İşyerinin, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren bir işyeri veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması halinde kapsama giren sigortalılar için 05746 veya 15746 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde,

- Kültür yatırım veya kültür girişim belgesi alınmış bir işyeri olması halinde kapsama giren sigortalılar için 55225 veya 25225 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde,

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, teşvik belgeli yatırım sahiplerince,  teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonra kapsama giren sigortalılar için, 25510 veya 16322 ya da 26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle  5510 sayılı Kanunun Ek-2 maddesinde

Öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.

Ancak, sözkonusu teşviklerden yersiz yararlanılmış olması halinde, yararlanılan teşvik tutarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacağı göz önüne alınarak,  işverenlerce/meslek mensuplarınca, ilgili kanunlarda öngörülen şartların sağlanmış olup olmadığı hususunun aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesinden önce kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM