YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comYapılandırmada Kalan Taksitler Bir Defada Ödenir İse Taksitlendirme Farkı Nasıl Hesaplanır?

Tarih: 08.10.2012
 

6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçları için taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulardan talep ettikleri taksit süresine göre ayrıca taksitlendirme farkı alınmaktadır.

Örneğin 10.000,00 TL tutarında sigorta prim borcu bulunan bir borçludan;

-6 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, 10.000,00 * 5 / 100 = 500,00 TL

-9 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, 10.000,00 * 7 / 100 = 700,00 TL

-12 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, 10.000,00 * 10 / 100 = 1.000,00 TL

-15 taksit talebinde bulunmuş olması halinde, 10.000,00 * 15 / 100 = 1.500,00 TL

tutarında ayrıca taksitlendirme farkı alınmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçlularla ilgili olarak,  tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek taksitlendirme farkının ilgili katsayıya göre düzeltileceği öngörülmüştür.

Bu bağlamda, daha önce 18 taksit talebinde bulunmuş ve taksitlendirme farkı1,15’lik katsayı üzerinden hesaplanmış olan bir borçlu tarafından kalan taksitlerin tamamının,

- 6. taksit süresi sona ermeden ödeneceği varsayıldığında, taksitlendirme farkı 1,05’lik katsayı üzerinden

- 6. taksit süresi sona erdikten sonra, ancak 9. taksit süresi sona ermeden ödeneceği varsayıldığında, taksitlendirme farkı 1,07’lik katsayı üzerinden

- 9. taksit süresi sona erdikten sonra ancak 12. taksit süresi sona ermeden ödeneceği varsayıldığında, taksitlendirme farkı 1,10’luk katsayı üzerinden

yeniden hesaplanarak, bakiye taksitler buna göre tahsil edilecektir. Buna karşın kalan taksitlerin tamamının 12. taksit süresi sona erdikten sonra ödenecek olduğu durumlarda, ödenecek taksitlendirme farkında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Örneğin, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borcu 32.400,00 TL olan bir borçlu tarafından 18 eşit taksit talebinde bulunulduğu varsayıldığında, bahse konu borçlu tarafından, 32.400,00 TL’nin yanı sıra 32.400,00 * 15 / 100 = 4.860,00 TL tutarında taksitlendirme farkı ödenmesi icap etmektedir.

Bu durumda ödenecek taksit tutarı,                                        

     Taksit tutarı                         Taksitlendirme farkı                       Toplam

32.400,00 / 18 = 1.800,00       4.860,00 /18 = 270,00                     2.070,00                                     

TL olacaktır. Bahse konu borçlunun ilk 8 taksitini ödedikten sonra kalan 10 taksitinin tamamını 9. taksitin ödeme süresi sona ermeden ödemek istemesi halinde, taksitlendime farkı 1,07’lik katsayı üzerinden yeniden hesaplanacağından, ödenecek toplam taksitlendirme farkı ,

32.400,00 * 7 / 100 = 2.268,00 TL olacaktır.

Dolayısıyla, söz konusu borçlu tarafından ilk 8 taksit içinde 8 * 270,00 = 2.160,00 TL tutarında taksitlendirme farkının ödendiği nazara alındığında,  kalan 13 taksit için,

2.268,00 – 2.160,00 = 108,00 TL tutarında taksitlendirme farkı ödenecektir.

Başka bir ifade ile kalan 10 taksit için borçlu tarafından 2.070,00 * 10 = 20.700,00 TL değil,

1.800,00 * 10 = 18.000,00

18.000,00 +.108,00  olmak üzere toplam 18.108,00 TL ödenecektir.

Diğer taraftan, taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olmalarına rağmen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozma koşuluna girmiş olan borçlularca, 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan ihya hükümlerinden yararlanarak ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile birlikte ödeme vadesi henüz gelmemiş taksitlerinin tamamını ödenmek istenmesi halinde, ödenecek taksitlendirme farkı yine yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, ödeme vadesi geçmiş taksitler yönünden geç ödeme zammı, ödeme planında yer alan toplam taksit tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

Örneğin, 18 eşit taksit talebinde bulunmuş olan ve aylık taksitleri

     Taksit tutarı                         Taksitlendirme farkı                  Toplam

16.200,00 / 18 = 900,00         2.430,00 /18 = 135,00                1.035,00    

TL şeklinde olan bir borçlu tarafından hiç ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırma anlamasının bozulduğu ve bahse konu borçlunun ihya başvurusunda bulunarak gerek ödeme vadesi geçmiş, gerekse geçmemiş tüm taksitlerini 9. taksit süresi geçmeden ödemek istemesi halinde,

-Ödeyeceği toplam taksitlendirme farkı, 16.200,00 * 7 / 100 = 1.134,00 TL olacak,

-Ödeme vadesi geçmiş ilk 8 taksit için ödenecek geç ödeme zammı ise her bir taksit için ayrı ayrı olmak üzere 1.035,00 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan ve  6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, bakiye taksitlerin tamamının bir defada ödenmek istenildiği durumlarda, öncelikle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek ne kadar ödeme yapılacağının tespit edilmesi, daha sonra MOSİP tahsilatlarını yapan bankalar tarafından DİĞER seçeneği içinde yer alan 1011-SSK İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem ekranından borcun tamamının ödenmesi, ardından ödeme makbuzunun ilgili sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi icap etmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM