YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comİlişiksizlik Belgesi Başvuruları İnternetten Yapılabilecek

Tarih: 16.08.2012
 

Gerek ihale konusu işlerin tamamlanmasının ardından idareler nezdindeki teminatların, gerekse özel bina inşaatlarının bitirilmesinin ardından yapı ruhsatını düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlardan yapı kullanma izin belgelerinin alınabilmesi için, ilgili idareye, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına dair soğuk damgalı ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmesi icap etmektedir.

Bahse konu işler dolayısıyla ilişiksizlik belgesi almak amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine yapılan başvurular üzerine, ilgili sosyal güvenlik merkezi tarafından, ihale konusu işin başlama/bitiş tarihleri, KDV hariç ödenen istihkak tutarı veya bina inşaatının yapı sınıf ve grubu, yapının niteliği ve yüz ölçümü gibi bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlara resmi bir yazı ile sorulmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlardan  alınan yazılara göre yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığı ünite tarafından araştırıldıktan sonra, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olduğunun veya yeterli işçilik bildiriminde bulunulmamış olmakla birlikte hesaplanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borcunun ödendiğinin anlaşılması halinde, Kuruma başka bir borç da yok ise ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

İlişkisizlik belgelerinin verilmesinden önce yapılan başvuruların işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılması ve ilgili idareden istenilen bilgilerin yine kağıt ortamında yazışma yapılmak suretiyle istenilmesi nedeniyle yaşanan gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilerek teknolojiden azami ölçüde istifade edilebilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunca daha önce kağıt ortamında yapılan “ilişiksizlik başvurularının” elektronik ortamda yapılması ve yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının tespitine esas olan bilgilerin idareden sorulmasına ilişkin yazıların da yine internet üzerinden alınması sağlanmıştır.

İnternet üzerinden ilişiksizlik belgesi başvurusu nasıl yapılacak?

İhale konusu işlerini veya özel bina inşaatlarını bitiren işverenler ilişkisizlik belgesinin verilmesi amacıyla başvurularını, sgk.gov.tr adresinden “e-SGK”, “Diğer Uygulamalar” ve İlişiksizlik Belgesi Başvuru” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapabileceklerdir.

Yapılacak bu başvurular sırasında öncelikle ekranda yer alan “Menüleri Kullanabilmek için Yukarıda Yazılı Bilgilerinizin Doğruluğunu Onaylamanız Gerekmektedir.” seçeneğinin altındaki “ONAYLIYORUM” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Ardından “İŞİN BİTİRİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇE” seçeneği işaretlenerek işin bitim tarihi ve yazışma adresi bilgileri sisteme girilip “TAMAM” seçeneği işaretlendiğinde, ilişiksizlik belgesi başvurusu, elektronik ortamda ilgili sosyal güvenlik merkezine gönderilmiş olacaktır.

İhale makamına/ruhsatı veren idareye gönderilecek yazı nasıl alınacak?

İşin bitirildiğine dair dilekçenin Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik gönderilmesinin ardından, işverenlerce İDARE MAKAMINA VERİLECEK YAZI seçeneği işaretlendiğinde, ihale konusu iş veya özel bina inşaatı dolayısıyla yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca ihale makamından/ruhsatı veren idareden istenilen bilgilere ilişkin yazının barkotlu bir çıktısı sistemden alınabilecektir.

İhale makamına/ruhsatı veren idareye başvuru nasıl yapılacak?

İDARE MAKAMINA VERİLECEK YAZI seçeneği işaretlenerek barkotlu çıktı alındıktan sonra, ihale makamına/ruhsatı veren idareye elden başvuru yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek cevabi yazı alınacaktır.

İlgili sosyal güvenlik merkezine hangi belgelerle birlikte başvuru yapılacak?

İhale konusu iş veya özel bina inşaatı dolayısıyla, sosyal güvenlik merkezine yapılacak başvurular sırasında,

- İşin bitirildiğine dair dilekçe

- İdare makamına verilecek yazı

 -İhale makamından/ruhsatı veren idareden alınan yazı

ile birlikte başvuruda bulunulması icap etmektedir.

Bu şekilde yapılacak başvurulara istinaden, ilgili sosyal güvenlik merkezince yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığına ilişkin araştırma işlemine başlanılabilecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM