YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comİhya Başvurusunda Bulunanlar, Doğru Taksiti Tercih Etmezler İse Yapılandırmaları Tekrar Bozulabilir

Tarih: 01.08.2012
 

6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19 uncu madde ile yeniden yapılandırılmış borçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulara, vadesi geçmiş taksitlerini ödeme imkânı getirilmiştir.

Ancak, 6322 sayılı Kanunla yapılan bu düzenlemeden, yalnızca yeniden yapılandırma anlaşmaları 15/6/2012 veya öncesinde bozulmuş olan borçlular istifade edebileceklerdir.

Dolayısıyla, gerek Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İl Özel İdareleri ve Belediyelere, gerekse Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları yeniden yapılandırılmış olan borçlulardan, yapılandırma anlaşmaları 15/6/2012 tarihinden sonra bozma koşuluna girenlerin/girecek olanların söz konusu düzenlemeden istifade etmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları 18 eşit taksite bölünmek suretiyle yeniden yapılandırılmış olan (A) Limited Şirketinin 2011 yılındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, ödeme vadesi 29/2/2012, 30/4/2012 ve 2/7/2012 tarihinde sona eren (2012 yılına ait) taksitlere ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği varsayıldığında, anılan işverenin yapılandırma anlaşmasının 3/7/2012 tarihi itibariyle bozma koşuluna girmiş olması nedeniyle, geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanması mümkün olamayacaktır.

Bu itibarla, yapılandırma işlemleri 15/6/2012 tarihi itibariyle bozma koşuluna girmemiş olan borçluların, “Geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanabilirim.” düşüncesiyle hareket etmemeleri ve bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlâle girmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri icap etmektedir.

Diğer taraftan, yapılandırma anlaşmaları 15/6/2012 tarihinden önce bozma koşuluna girmiş olması nedeniyle, geçici 19 uncu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, daha önce peşin ödeme tercihinde veya 6 taksitle ödeme tercihinde bulunmuş olmaları halinde, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin tamamını en geç 31/10/2012 tarihine kadar, geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Kapsama giren ve geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 9, 12 veya 18 eşit taksit talebinde bulunmuş olmaları halinde ise bozma koşuluna girip girmedikleri 31/10/2012 tarihi itibariyle yeniden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında,

-Ödeme vadesi 15/6/2012 tarihinden önce sona ermiş taksitler yönünden, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitler ihlal kapsamında değerlendirilecek, buna karşın yasal süresi dışında ödenmiş taksitler ihlal kapsamında değerlendirilmeyecektir.

- Ödeme vadesi 15/6/2012 tarihinden sonra sona ermiş taksitler yönünden, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerle birlikte yasal süresi dışında ödenmiş taksitler de ihlal kapsamında değerlendirilecektir.

Sonuçta, yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde, 31/10/2012 tarihi itibariyle, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali gerçekleştirmiş olan borçluların yapılandırma anlaşmaları 1/11/2012 tarihi itibariyle bozma koşuluna girmiş sayılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları yeniden yapılandırılmış ve geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlulara ilişkin taksitler, MOSİP tahsilatını yapan bankalar kanalıyla ödenebilecektir. Bu ödemeler sırasında, hangi taksitin ödenmek istenildiğinin ilgili banka personeline beyan edilmesi gerekecektir.

Dolayısıyla, kapsama giren borçlularca hangi taksitin ödeneceği beyan edilirken, yukarıda belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak 31/10/2012 tarihi itibariyle bozma koşuluna girmeyecek şekilde ödeme yapılması, taksitlerin de buna göre tercih edilmesi önem arz etmektedir. Aksi halde 31/10/2012 tarihi itibariyle ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı bir takvim yılı içinde ikiden az olsa da, ödeme vadesi 15/6/2012 tarihinden sonra sona eren ve yasal süresi dışında ödenen taksitlerle birlikte ihlal edilen taksit sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda, yapılandırma işlemlerinin bozulma durumu ile karşı karşıya kalınmış olacaktır.

Bu çerçevede, geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunmuş olan borçluların, 9 veya üzerinde taksit tercihinde bulunmuş olmaları halinde, öncelikle ödeme vadesi 31/8/2012 ve 31/10/2012 tarihinde sona eren taksitlerini süresi içinde ödemeleri menfaatlerine olacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM