YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comMali Tatil 3 Temmuz 2012 De Başlıyor

Tarih: 28.06.2012
 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasına göre mali tatil, Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllar hariç olmak üzere, her yılın Temmuz ayının birinde başlayıp, yirmisinde sona ermektedir.

Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllarda ise, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günde başlayıp, yine Temmuz ayının yirmisinde sona ermektedir.

Buna göre, 2012 yılında mali tatil, 3 Temmuz 2012 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2012 tarihinde sona erecektir.

Dolayısıyla, özel sektör işverenlerince düzenlenen 2012/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin ödeme süresi 30/6/2012 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 2/7/2012 Pazartesi günü sona ereceğinden, bahse konu aya ilişkin primlerin ödeme süresinin mali tatil nedeniyle 27 Temmuza uzaması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Diğer taraftan, cari aylara ilişkin prim borçlarının katma değer vergi iade alacağından mahsup suretiyle yasal ödeme süresini izleyen on beş gün içinde ödenmesi halinde, bu primler yasal süresi içinde ödenmiş sayılmaktadır. Bu çerçevede, 2012/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle 15/7/2012 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmaktadır.

Ancak, 2012/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi halinde, sürenin son günü her ne kadar mali tatile rastlamış ise de bu konuda herhangi bir süre uzatımı sözkonusu değildir. Bu bakımdan, 2012/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinde, süre diğer aylarda olduğu takip eden ayın 15’inde, yani 15 Temmuz 2012 tarihinde sona erecektir.

Bu nedenle, meslek mensuplarınca, 2012/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin 2/7/2012 tarihinde; katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinde ise 15 Temmuz 2012 tarihinde sona erdiği hususuna dikkat edilmesi, gerek sigorta prim teşviklerinden yararlanılması yönünden, gerekse sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınmaması yönünden isabetli olacaktır.

Öte yandan anılan Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. 

Kanunda yer alan bu hükme istinaden Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 30/6/2007 tarihli 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığınca yürütülen uygulamaya paralel olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, 23/7/2009 tarihli ve 9618780 sayılı Genel Yazısında, yasal verilme süresinin son günü ile son ödeme süresi 1 ila 20 Temmuz arasında sona eren iş ve işlemlerde olduğu gibi yasal verilme süresinin son günü ile yasal ödeme süresinin son günü 21 ila 27 Temmuz arasında sona eren iş ve işlemlerdeki kanuni sürelerin de mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha uzamış kabul edildiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, yasal verilme süresi 1 ila 27 Temmuz arasında sona eren işyeri bildirgeleri, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile 2012/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri 27 Temmuza kadar verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Bu bağlamda, özel sektör işverenlerince düzenlenecek olan 2012/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 23/7/2012 tarihinde değil, 27/7/2012 tarihinde sona erecektir.

Diğer taraftan, prim borçlarının otomatik ödeme talimatı ile ödenmesi halinde, talimat verilen banka, işyerinin borcunu ayın 25’i itibariyle sorgulamaktadır. Haliyle prim borçları için otomatik ödeme talimatı veren işverenlerin 2012/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini Temmuz ayının 26 veya 27 sinde Kuruma göndermeleri ya da Temmuz ayının 26’sında veya 27 sinde ek veya iptal bildirge düzenlemeleri halinde, talimat verilen bankayı, prim borçlarını yeniden sorgulamaları hususunda uyarmaları gerekmektedir.

Aksi halde, 2012/Haziran ayına ilişkin tahakkuklarda 26 veya 27 Temmuzda yapılan değişikliler ilgili banka tarafından sorgulanmayacağından, eksik veya fazla tahsilat yapılması sözkonusu olacaktır. Eksik tahsilat yapılması durumunda ise yine teşviklerden yararlanılması mümkün olamayacağı gibi fark primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşılanması durumu ile karşı karşıya kalınmış olacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM