YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.com18-29 Yaş Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar E-Bildirgeden Kontrol Edilmeye Başlandı

Tarih: 21.05.2012
 

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için;

Sigortalılar Yönünden;

- 1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- 2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

-Erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması,

- Fiilen çalışması,

İşyerleri Yönünden;

- İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması,

- Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 4447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle ve yasal süresi içinde verilmesi,

- İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Sözkonusu şartların sağlanmış olması halinde, sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin;

- Birinci yıl için yüzde yüzü,

- İkinci yıl için yüzde sekseni,

-Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

-Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

-Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca, geçici 7. madde kapsamında (4447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile) bildirilen sigortalıların kapsama giren bir sigortalı olup olmadığı ve teşvikten hangi yüzdelik dilim üzerinden yararlanılması gerektiği, daha önce aylık prim ve hizmet belgesinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında sistem tarafından kontrol edilemediğinden, bu kontrol aylık prim ve hizmet belgelerinin kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesinin ardından yapılabilmekte idi.

Dolayısıyla, gerçekte 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde yer alan teşvik kapsamına girmeyen sigortalılardan dolayı veya girmekle birlikte yüzdelik dilimi hatalı seçilmiş sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvikten yersiz yararlanılabilmekte, haliyle yersiz yararlanılmış teşvik tutarlarının da sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi durumu ile karşı karşıya kalınabilmekte idi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik yapılan düzenlemeler sonucunda, sigortalıların geçici 7. madde kapsamına giren bir sigortalı olup olmadığı, kapsama giren bir sigortalı olması halinde sözkonusu teşvikten hangi yüzdelik dilim üzerinden yararlanılabileceği, sigortalıların 4447 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesinden önce e-Bildirge programları vasıtasıyla kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

Böylelikle, geçici 7 nci maddede öngörülen şartları kontrol etmeden, aylık prim hizmet belgelerini 4447 sayılı kanun numarası seçmek suretiyle gönderen işverenlerin sonradan yaşadıkları “teşviklerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi” durumunun da önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte elektronik ortamda yapılan bu kontroller, sadece sigortalılar yönünden aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı yönünde yapılmış olup, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu e-Bildirge programları vasıtasıyla kontrol edilemediğinden, bu kontrolün önceden olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesinden önce işverenlerce veya meslek mensuplarınca manuel ortamda yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 18-29 yaş teşvikinden yararlanılacak sigortalılarla ilgili geçici 7. maddede aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı hususu her ne kadar e-Bildirge programları vasıtasıyla kontrol ediliyor olsa da kapsama giren sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının, mutlak surette aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesinden önce işverenlerce veya meslek mensuplarınca kontrol edilmesi icap etmektedir.

Aksi halde, belge verme süresi sona erdikten sonra, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadıklarının tespiti halinde, yersiz yararlanılmış teşvik tutarları Sosyal Güvenlik Kurumunca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden geri alınacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM