YAZARLARIMIZ
Eyüp Güvere
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
bilgi@eyupguvere.comİkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti

Dünyada ki en eski KDV uygulamalarından birini teşkil ve Ülkemizde de Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan muamele vergileri 1926 yılında 735 sayılı Umumi İstihlak Vergisi Kanunuyla uygulamaya konulan ve yine aynı yılda 737 sayılı Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi Kanunu ile tamamlanan yayılı muamele tipi vergi sistemidir. Daha sonra bu sistem fazla başarılı olamayınca 1927 yılında, 1039 sayılı muamele vergisi kanunu ile toplu muamele vergisi sistemine geçilmiştir. Bu kanun 1957 yılına kadar uygulanmış olup 30 yıllık süreçte birçok ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu uygulamaya konmuştur.

Şuan yürürlükte bulunan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu da 1984 yılında Ekonomik ve Mali nedenler gerekçe gösterilerek çıkartılmış ve kabul edilmiştir. 35 yıllık uygulama sürecinde birçok ekleme ve değişiklik yapılmış olmasına rağmen hala tam anlamıyla sorunlar çözülebilmiş değildir.

06.07.2018 tarihinde resmi gazete yayımlanan 19 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretiyle iştigal edenlerin yaşadığı sorunları gidererek kayıt altına almak hedeflenmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlarda istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Taşıt veya taşınmazla ilgili yapılan masraflar matraha dâhil edilmeyecektir.

Örnek olarak: Alış Bedeli 40.000 TL olan ticari araç ya da taşınmaz için 6.000 TL+1.080 TL KDV tamir bakım masrafı yapılmış olup, daha sonra 55.000 TL’ye satılmıştır. Bu araç ya da taşınmaz için alış bedeli olan 40.000 TL satış bedelinden düşülecek ve 15.000 TL matrah üzerinden 2.700 TL KDV hesaplanacaktır. Ayrıca 6.000 TL’lik masrafın KDV’si indirim konusu yapılabilecektir.

Araç ya da Taşınmaz Satış Bedeli

55.000,00

Araç ya da Taşınmaz Alış Bedeli (KDV Mükellefi Olmayandan)

40.000,00

Masraflara İlişkin Matrah

6.000,00

Masraflara İlişkin KDV

1.080,00

   

Faturada Gösterilecek KDV Özel Matrah Farkı

(55.000-40.000)

15.000,00

Fatura KDV Tutarı

(15.000 *%0,18)

2.700,00

Fatura KDV Dâhil Toplam Tutarı

57.700,00

Satılan taşıtın binek otomobillerden olması durumunda KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Peki tüm ikinci el taşıt yada taşınmaz ticareti yapanları kapsıyor mu? Tabi ki Hayır. Bu kapsamda resmi gazetede yayımlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti ve Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelikler kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlar bu uygulama kapsamındadır.  Dolayısıyla yetki belgesi alınması şarttır.

Dikkat edilecek hususlardan biri vasfında esaslı değişiklik olmaması. Bu kapsamda hurda araç alıp yenileyerek satanlar, ikinci el işyeri ya da gayrimenkul alıp normal boya ve basit tamiratlar haricinde değişiklik yapanlar uygulamadan faydalanamazlar.

22.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM