YAZARLARIMIZ
Eyüp Güvere
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
bilgi@eyupguvere.comKDV Tevkifatı ve Açıklamalar -2-

Uzun zamandır yurtdışında faaliyet gösteren ve Türkiye’de gelir elde ettiği halde hiçbir vergi ödemeyen şirketlerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bunların elde ettiği gelirlerden vergi alınmasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunları özet olarak aktarmaya çalışacağım. Her ne kadar başlıkta tevkifat yazsada KDV mükellefiyetiyle ilgili de açıklamalara yer vermek durumundayım.

İkametgahı, işyeri, kanuni Merkezi ve iş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından yapılacak işlemler : Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de yerine getirilmiş sayılacağı KDV kanunuyla hükme bağlanmıştır(3065 sy Kanun, madde 6/b).

Bu gibi hizmetlerde mükellef kimdir? Tabi ki de hizmeti yerine getirendir diye düşünebiliriz. Ancak KDV Kanunu Genel tebliğine göre KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir denilmektedir. Üstelik yurt içindeki muhatap KDV mükellefi olsun olmasın 2 No.lu KDV beyannamesi vermekle yükümlüdür. Buna örnek olarak KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmetini verebiliriz.

Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler : Türkiye’de hiçbir bağı olmayanlar tarafından, yine Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere herhangi bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler 01.01.2018 tarihinden itibaren KDV’ye tabidir. Bu firmalar “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle 3 No.lu KDV beyannamesiyle beyan ederler. 

Bunun için “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmelisiniz.

Peki bu işlemi nasıl yapacaksınız?

3 No.lu KDV beyannamesini ilk kez verecek olan hizmet sunucuları beyannameyi vermeden önce “www.digitalservice.gib.gov.tr” adresinde yer alan formu doldurmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Söz konusu form elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde mükellefiyet tesis ettirilecektir. Üstelik işe başlama bildirimi vermeye de gerek yoktur. Akabinde mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir. 

Üzülerek belirtiyorum ki bu firmalar bir hadle sınırlı olmaksızın beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu yoktur.  Hazine ve Maliye Bakanlığımız böyle olmasını uygun görmüş. Bu husus bu firmaların defter tutma zorunluluğu olmadığı için olabilir. Gerçi Türkiye’de mukim belli hadleri aşan firmalarda meslek mensubu olmadan beyannamelerini verebilmekteler. Tabi Hazine ve Maliye Bakanlığı burada vergi kaybı olmaması açısından olayı değerlendirmektedir. Meslek kuruluşlarımızda kendi aralarındaki çekişmeden ötürü bu konularda yeterli gayreti gösterdiklerini düşünmüyorum. Konumuza dönelim.

Yukarıda da belirttiğim gibi defter tutmakla yükümlü değiller. Beyannamelerini Türk Lirası cinsinden beyan etmeliler. Beyanı gereken işlem yoksa boş beyanname vermeye gerek yoktur.

01.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM