EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Engin Malay
Serbest Muhasebeci Mali MüşavirEsnaf Odalarında Defterler ve Tasdiki

Yılın son ayına girdik, dolayısıyla yasal defterlerin tasdik zamanı da geldi.

Bu dönemde ticaret yapanların defter tasdikine ilişkin birçok yazı bulunup okunabilir. Biz bugün değişik bir konuya değinmek istiyoruz.

5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları”na ait defterlerden bahsetmek istiyoruz.

Burada önemli ve dikkat edilmesi gereken bir özelliği paylaştıktan sonra defterler ve tasdiklerine geçeceğiz.

5362 sayılı Yasa ile kurulmuş meslek odalarında envanter defteri kullanımı ve tasdiki yoktur. 4369 sayılı Yasa ile kullanımı ve tasdiki kaldırılan kasa defteri kullanımının ve tasdikinin esnaf odalarında mecburiyeti devam etmektedir.

Bu kısa açıklamayı paylaştıktan sonra, 31 Aralık 2007 Tarih ve 26743, 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan; “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Muhasebe Yönetmeliği”nin Kullanılacak defteler ve tasdikine ilişkin hükümleri aşağıda bulacaksınız:

Yönetmeliğin, “Kullanılacak defter ve kayıt düzeni” başlıklı 82’nci maddesi şöyledir:

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterlerin kullanılması esastır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan odaların, birliklerin ve federasyonların bütçe ve personel durumları dikkate alınarak bunlardan hangilerinin gelir gider defteri tutacaklarına Konfederasyon Yönetim Kurulunca karar verilir.

             a) Yevmiye defteri,

             b) Büyük defter (Defteri kebir),

             c) Kasa defteri,

             ç) Yardımcı hesaplar defteri (Tali hesap defteri),

             d) Demirbaş defteri,

             e) Kıymetli evrak defteri.

(2) Bu defterlerden, yardımcı hesaplar defterleri, demirbaş defterleri ve kıymetli evrak defterleri hariç diğer defterler noter tasdikine tabidir.

             a) Yevmiye defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve numarasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

             b) Büyük defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarihi ve numarasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarihi ve numarası ile her bir hesap için açılmış büyük defterde ilgili sayfalara tasnifli olarak kaydedilir.

             c) Kasa defteri: Kasa işlemlerine ait defter, diğer defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve sayman ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek tarzda düzenlenir. Her gün işlenmesi mecburiyeti vardır. Kayıtlar; vezneye bakan memur tarafından her tahsil ve tediyede derhal yapılır.

             ç) Yardımcı hesaplar defterleri: Yardımcı defterler, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

             d) Demirbaş defteri: Bilumum demirbaşların, sabit kıymetlerin, mefruşatların günü gününe kaydedildiği defterdir.

             e) Kıymetli evrak defteri: Depodan alınan kıymetli evrakların, teslim eden ve teslim alan tarafından imzalandığı defterdir.”

Yine aynı Yönetmeliğin; “Tasdik zamanı” başlıklı 83’üncü maddesi tasdikin ne zaman yapılacağını hüküm altına almıştır. Söz konusu madde de aşağıdadır:

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen defterleri kullanacak olanlar, bu defterleri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (aralık ayında), tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler kullanacakları yılın ocak ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

06.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM