EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Ayhan Kuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Artı Denetim ve YMM A.Ş.
a.kus@artidenetim.com.trAnkara Büyükşehir Belediyesi 2017 Sayıştay Raporu Işığında Kısmi Vergi İndirimi

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Sayıştay, birçok Kamu Kurumu nezdinde yürütülen denetimlere ilişkin 2017 yılı raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

Meslek mensubiyeti nedeniyle en çok dikkatimi çeken ise; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait raporda belirtilen  KDVK 30/a maddesine ilişkin tespitti.

Hatırlayalım;

Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin sadece bir kısmı KDV’li satışlardan kaynaklanıyor. Buna karşın belediye KDV’li satışlarla direkt veya kısmen ilgili olmayan mal ve hizmet alımları nedeniyle yüklendiği KDV tutarını indirim konusu yaparak Hesaplanan KDV tutarından mahsup ediyor.

Örneğin; Belediye, bünyesinde işletilen bir otopark vasıtasıyla tahsil edilen KDV tutarından, belediye binası bakım onarımı için tedarik edilen mal ve hizmetler için ödenen KDV tutarını indiriyor.

İndirilemeyen KDV’yi düzenleyen KDV Kanunu 30/a maddesi ne diyor?

”Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez

Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası (.....) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi

Kısmi vergi indirimini düzenleyen KDV Kanunu 33. maddesi ne diyor?

“Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır”

Sayıştay raporundan yola çıkarak denilebilir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesi KDV’ne tabi satışları nedeniyle hesapladığı KDV tutarından sadece yine bu satışlar nedeniyle yüklendiği KDV tutarını değil de tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin yüklendiği KDV’nin tamamını indirim konusu yapmış ve  Maliye’ye ödemesi gereken KDV tutarını kayıtlarında hatalı göstererek hem vergi kaybına sebep olmuştur hem de indirim konusu yapamayacağı indirilecek KDV tutarı kadar az zarar/gider göstermiştir.

Bir paye de bize;

KDVK 30/a , 32 ve 33. maddeleri kapsamında;

KDVK 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile KDVK 17’nci maddesinin 2/b,c,d,s ve 4/ı,ö bentleri haricindeki KDV’nin konusuna girmeyen ve KDV’den istisna edilmiş işlemlerle direkt veya kısmı orantılı mal veya hizmet alımları nedeniyle yüklenilen KDV tutarı KDV’ye tabi diğer satışlar nedeniyle hesaplanan KDV tutarından indirim konusu yapılmamalıdır. Tercihe ve mahiyetine göre direkt gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmalıdır.

09.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM