YAZARLARIMIZ
Ahmet Songur
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilirkişi
asongur@temamuhasebe.comİkale Sözleşmesine İstinaden İşverenden Alınan Tazminattan Kesilen Gelir Vergisinin (Stopaj) Vergi Dairesinden İade Alınması

İşveren ile anlaşarak Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi imzalayarak 27/03/2018 tarihinden önce işten ayrılan kişiler;  İhbar Taminatı, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Hakedişleri haricinde İşveren’den aldıkları İş Kaybı Tazminatları, İş Sonu Tazminatları, İş Güvencesi Tazminatları gibi çeşitli adlar altında İşverenden aldıkları ödemeler ve yardımlar üzerinden işveren tarafından hatalı Gelir Vergisi (Stopaj) kesilerek İşverenin bağlı olduğu vergi dairesine ödenen Gelir Vergisini (Stopaj) ilgili vergi dairesinden kolayca iade alabilirsiniz.

Bu süreçte zaman aşımı süresi 5 yıl’ dır. 01/01/2014 – 27/03/2018 tarihleri arasında işten Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi imzalayarak işten ayrılan işçiler faydalanabilmektedir. 

Aşağıdaki dilekçe örneğini kullanarak dilekçe ekine işten çıktığınız aya ait düzenlenen Bordronun sureti (kaşe + imzalı) ve Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi’ni de ekleyerek İşveren’in bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurduğunuz taktirde İkale Tazminatından hatalı kesilen Gelir Vergisini (Stopaj) tahsil edebilirsiniz.

Zaman aşımı var mı ?

Zaman aşımı süresi 5 yıldır.

Hangi tarihler arasında işten ayrılanlar faydalanır ?

01/01/2014 – 27/03/2018 tarihleri arasında işten Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi imzalayarak işten ayrılan işçiler faydalanır.

Hangi ödemelerden kesilen vergiler iade alınabilir ?

İhbar Taminatı, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Hakedişleri haricinde İşveren’den aldıkları İş Kaybı Tazminatları, İş Sonu Tazminatları, İş Güvencesi Tazminatları gibi çeşitli adlar altında İşverenden aldıkları ödemeler ve yardımlar üzerinden işveren tarafından hatalı Gelir Vergisi (Stopaj) kesilerek İşverenin bağlı olduğu vergi dairesine ödenen Gelir Vergisini (Stopaj) ilgili vergi dairesinden kolayca iade alabilirsiniz.

Kimler iade alabilir ?

İşçinin bizzat kendisi,  İşçi’nin ölümü halinde varisleri talep etmeleri halinde iade alabilirler.

İşveren’in yapması gerekenler nelerdir ?

İşveren, işçinin çalıştığı son aya ait Ücret Bordrosunu;  Ücret, İhbar Taminatı, Kıdem Tazminatı, İş Kaybı Tazminatı, İş Sonu Tazminatı, İş Güvencesi Tazminatı gibi çeşitli adlar altında ödediği ödemeler ve yardımlar için kesilen Gelir Vergisi (Stopaj) vs. tüm vergi ve SGK prim hesaplamalarını Vergi Dairesindeki memur tarafından anlaşılacak şekilde ayrı ayrı belirterek Ücret Bordrosunu düzenleyip kaşe + imzalı eski çalışanına teslim etmesi yeterli.

Faydalı olması dileğiyle, ekte dilekçe örneğini de sizler için hazırladık, e-devlet üzerinden de dilekçe verilebileceğini hatırlatırım.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Dilekçe Örneği

T.C.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Büyük Mükellefler  Vergi Dairesi Başkanlığı’na
Esentepe Mahallesi,  Büyükdere Cd. No:116

34394 Şişli/İstanbul

                                                                                                                                                    İstanbul,       /02/2019

Konu   :           İkale Sözleşmesi Gereğince tarafımdan kesilen hatalı verginin iadesi talebi

Özet : İş akdimin sonlandırıldığı ……………..A.Ş. ile aramızda imzalanan İKALE SÖZLEŞMESİNE  istinaden, İKALE TAZMİNAT ödemesinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmıştır.  VUK 117 ve 118. Maddelerine istinaden Mükellef Kurum …………………..A.Ş. tarafından vergi hatası yapılmıştır. 30/01/2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesi gereğince İKALE TAZMİNAT ödemesinden hatalı Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi yapılan tutarın tarafıma iade edilmesini talep ederim.
 

………………….A.Ş. ile aramızdaki yazılı İş sözleşmem   …../……/…..   tarihinde İşverenim olan ……….. A.Ş. (Büyük Mükellefler V.D. …………….. ) ile karşılıklı anlaşma İKALE SÖZLEŞMESİ ile sona ermiştir. İKALE SÖZLEŞMESİ sonucu ……………..A.Ş. tarafından düzenlenen 20... yılı ………….. Ayına ait Bordroma göre, Şirketten alacaklarım Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve İKALE TAZMİNATI / Ek Ödeme olarak tarafıma ………………. TL ödeme yapılması kararlaştırılmış. Bu ödemeler içinde bulunan İKALE TAZMİMATI’ ndan Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi yapılmıştır.  

Şirket ile aramızdaki çalışma ilişkisini sona erdiren İşveren tarafından tarafıma yasal bir zorunluluk olmaksızın yapılan bu ödeme (İKALE TAZMİNAT BEDELİ) işten ayrıldığım tarihte ücret niteliğinde değildir. Dolayısı ile tarafıma yapılan bu ödemeden Gelir Vergisi (Stopaj) kesilmesi hatalı olarak yapılmıştır. Tarafıma yapılan İKALE TAZMİNAT BEDELİ ödemesinden Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi yapılması ile VUK 117 ve 118. Maddeleri gereğince vergi hatası yapılmıştır.

İşveren tarafından 27.03.2018 tarihi öncesi dönemdeki hatalı vergi kesintisi işleminin düzeltilerek VUK 120. Maddesi hükümlerine göre tarafıma iade edilmesini talep ederim.

Saygılarımla,


Adı Soyadı (TCK No)

İmza

 

IBAN               :           …. …. …. …. …. ..

Adres               :           ……………………………………………………………….İSTANBUL

Cep                 :           … … .. ..  

EKLER :
1-İkale Sözleşmesi Sureti (GV Kesilen İkale bedelini ihtiva etmektedir)
2-İkale Sözleşmesi Gereği Düzenlenen Bordro Sureti

08.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM