YAZARLARIMIZ
Ahmet Durmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmetdurmuss@hotmail.comTurizm Katkı Payı Nedir? Ne Zaman Beyan Edilecek?

Değerli meslek mensupları, değerli MuhasebeTR okurları;

Gün geçmiyor ki ülkemizde her anımız muhasebe mevzuatı takip etmekle geçiyor. O yüzden konuya geçmeden önce genel birkaç cümle yazmak istedim.    Biz muhasebe meslek mensupları olarak gerçekten ama gerçekten yıprandık. Mevzuatımız o kadar hızlı değişiyor ve mevzuatımıza ilaveler yapılıyor ki takip etmekte zorlanıyoruz. Her çıkan kanun, mevzuat, teşvik hakkında bilgi sahibi olmaya çalışarak ve bunları gözden kaçırmamaya çalışarak işimize devam ediyoruz. Yakın zamanlarda poşet beyannamesi, turizm katkı payı, muhtasar ve prim bilgilerinin birleştirilmesi, rutin verdiğimiz diğer beyannameler vb işler…

E-defter, E-fatura, E-arşive geçme skalalarının her geçen yıl düşmesi, hali hazırda e-Defter, e -Fatura sistemine geçmiş mükelleflerin 2019 eylül ayından itibaren e-arşiv faturaya geçmesi ile ilgili taslak, değişmesi gündemde olan kıdem tazminatı ve otomatik katılım paylarının zorunlu hale getirilmesi  konusunun gündemi vs. Daha birçok konu…

TBMM’nin biz meslek mensupları için gerek iş yükü olsun, gerek ücret ve tahsilat sorunu olsun, açıkçası bunlar için ne zaman kanun teklifi verecekler? yada verecekler mi? Merak ediyorum. İsteyince oluyor değerli okurlar…Bir teklif veriliyor 3 Temmuz 2019 da ,4 Temmuz 2019 da komisyonda görüşülüyor,11 Temmuz 2019 da kabul edilip 15 Temmuz 2019 da resmi gazeteyle yayınlanıyor. Turizm katkı payı bedelleri hakkında turizmcilerin tepkileri ne boyutta bilemiyorum. Amaç Türkiye’nin tanıtımı ve yurtdışında tanıtılmasını sağlamaktır. Umarım bu kanun, ”Turizm gelirimizi artırır, daha iyi noktalara getirir” dedikten sonra konuya geçiyorum.

“TURİZM PAYI UYGULAMASI 01 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR.’’

TURİZM PAYI UYGULMASI NEDİR? NE KADAR ALINACAK?

15.07 2019 tarihinde 30832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 sayılı bir karar alınmıştır. Bu karar; ’’Türkiye’de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın” kurulması hakkındaki  kanundur.

Turizm Payı: Bu kurulan ajansın yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerini ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren alınacak olan paydır.

Ne Kadar Alınacak?

Kanunda belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında   kullanılmak üzere ilgili mevzuatında tanımlanan;

- Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin,(Binde 7,5)

- Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinin,( Binde 7,5)

- Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının, ( Binde 7,5)

- Seyahat acentelarindan (münferit uçak bileti satışları hariç) (ON binde 7,5)

- Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden (ON binde 7,5)

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden ( Binde 2)

oranlarında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm Payı ne zaman Beyan Edilir Ve Ne zaman Ödenir?

KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek,

26. günü akşamına kadar ödenecektir. Beyanname GİB e- beyan sisteminden verilecektir. 01 EKİM 2019 tarihinden başlamak üzere, EKİM ilişkin verilmesi gereken ilk beyanname ise 24 KASIM 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve turizm payları 26 KASIM 2019 tarihi akşamına kadar ödenecektir.

Beyanname Verme Yetkisi?

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutma ya ve uygulamaya, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Turizm Payı Gider Olarak Yazılır mı?

Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar:30832 sayılı Resmi Gazete

22.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM