BASINDAN YAZILAR
Limited şirket ortaklarının sıkıntısı / Kazım Yılmaz - MuhasebeTR

Limited şirket ortaklarının sıkıntısı / Kazım Yılmaz

Bir arkadaşım aradı. Eşinin kullandığı araba kendisinin adınaymış. Bir gün eşini trafik polisi çevirmiş ve arabayı bağlamışlar. Yani elinden almışlar.
Arkadaşım ne olduğunu araştırınca olay anlaşılmış. Birkaç yıl önce bir arkadaşı şirket kuracağını söyleyip, ondan ortak olmasını istemiş. O da arkadaşını kıramamış, ortak olmuş. İşte araba o şirketin vergi borçlarından dolayı bağlanmış.
Tabii ki, borçtan hiç haberi olmadan arabanın bağlanması doğru değil. Önce, ödeme emri gönderilerek borcu ödemesi istenmeli. Asıl önemli olan bu değil, göstermelik ortak olmak. Yasal olarak ortaklığın göstermeliği olmaz. Ortak ortaktır.
Arkadaşınız iyi niyetli, dürüst olabilir. Ama batarsa iyi niyet ve dürüstlük ne işinize yarar? Onun borçlarını siz ödemek zorunda kalırsınız. Limited şirket ortaklarının şirketin devlete olan borçlarından dolayı sorumlulukları var. Şirkete müdür tayin edilmediyse, her ortak müdür kabul edilir. Bu durumda da şirketin devlete olan bütün borçlarından dolayı sorumlu olursunuz.
Şirketteki hissenizi devretseniz dahi, ortak olduğunuz dönemlerle ilgili olarak sonradan çıkacak borçlar şirketten alınamazsa sizden alınır.
Bu yılın Haziran ayında çıkarılan bir yasa hükmü var ki, eh artık! Diyelim ki, şirketteki hissenizi ayın 1'inde devrettiniz, ödenecek KDV'yi beyan etmediler, ödemediler. Vergiyi de, cezayı da siz ödeyeceksiniz.
Sizin şirket yönetimi ile ilginiz olmasa da, şirketin bütün vergi borçları, bunların cezaları, faizleri sizden alınıyor.
Hatta siz ortaklıktan ayrılırken beyan ettirseniz bile, yeni ortaklar vergi borcunu ödemezlerse devlet bu alacağını sizden alacak.
Bunun için şirket vergi dairesine 'malım yok' diye mal beyanı verse yeter.
Vergi dairesi derhal size gelir. Ya da şirketin adresinde bulunamaması sizden istenmesi için yeterli.
'Başkasının suçunun cezasını neden ben ödüyorum?' diye sormayın. Yasa öyle!
Hukukçu olmayan Anayasa Mahkemesi başkanı değiştirilmesinden yana olsa da, Anayasa'nın değiştirilemeyen 2'nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı. Çok açık.
Kanun başka, hukuk başka.
Bu şekilde alacak tahsil edilmek istenen biri olayı mahkemeye götürüp, Anayasa'ya aykırılığı ileri sürmeli

(Takvim Gazetesi | 15.11.2008)

GÜNDEM