BASINDAN YAZILAR
Aynı Anda İki Farklı Statüde Sigortası Olanlar, Etkisi Olmayan Primlerini Geri Alabiliyor - MuhasebeTR

Aynı Anda İki Farklı Statüde Sigortası Olanlar, Etkisi Olmayan Primlerini Geri Alabiliyor

Bir kişinin iki farklı statüde aynı anda sigortalı olması ve prim ödemesi durumunda, yatırılan primlerden sadece geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılıyor. Aylığa etkisi olmayan primler ise iade alınabiliyor.

Aynı Anda İki Farklı Statüde Sigortası Olanlar, Etkisi Olmayan Primlerini Geri Alabiliyor

Sosyal güvenlik sisteminde sigortada teklik ilkesi söz hususudur. Fakat pek çok meslek grubu aynı anda hem SSK'lı, hem Bağ-Kur'lu olmak zorunda kalıyor. Yani kişi hem kendi işini yaparken hem de bir işverenin yanında sigortalı olabiliyor. SGK bakımından sıkıntı yok.

DÖNEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Akşam'ın haberine göre, SGK'nın hangi statüde ödenen primleri geçerli sayacağı ise dönemler içerisinde farklılık gösteriyor. 1 Ekim 2008 ile 1 Mart 2011 tarihleri arasında bir vatandaş aynı anda Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı üyesi ise, 4/C'liliği yani Emekli Sandığı üyeliği geçerlidir. 1 Mart 2011'den sonra ise uygulama değişti. Bu tarihten sonra hem SSK'lı, hem Bağ-Kur'lu olanların SSK'lılıkları geçerli oluyor.

SGK'YA BORCU OLMAMALI

Bir vatandaşın iki farklı statüde aynı anda sigortalı olması ve prim ödemesi durumunda, ödenen primlerden sadece geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılıyor. Bu sebeple emekli aylığına etkisi olmayan ve geçersiz statüde ödenmiş primler alınabilir.

TALEPTE BULUNMAK ŞART

Bu durumda primlerin geri alınabilmesi için kişinin SGK'ya prim borcu olmaması lazım. Bunun haricinde bir de kişinin SGK'dan istekte bulunması gerekir. SGK kendiliğinden bu iade işlemini yapmaz.

ÖDENMEMİŞSE AKTARIM YAPILIR

Bir kişi aynı anda SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olması gerekirken bu durumun farkına varmaz ya da farkına varsa dahi bir sigortalılık statüsüne prim ödemezse bu durumda primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarımı gerçekleştirilir. Örneğin kişi aynı anda Bağ-Kur'lu ve SSK'lı ise ve Bağ-Kur'luluğu 1 Kasım 2008'de, SSK'lılığı ise 1 Aralık 2008'de başlamışsa, bu durumda kişinin Bağ-Kur'luluğu geçerli olur. Fakat kişi 1 Aralık 2008 tarihinin ardından SSK'lı olduğunu düşünerek Bağ-Kur'a prim vermemiş ise SSK'lılığı iptal edildiğinde SSK'ya ödenen primler Bağ-Kur'a aktarılır. Bu durumda sadece primlerin işçi hissesinin aktarılması söz hususudur.

(Haber365 | 12.03.2019)

GÜNDEM