BASINDAN YAZILAR
Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışma Süreleri / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışma Süreleri / Şenay Koçyiğit Özdoğan

  • Yılda en fazla ne kadar fazla mesai yapma hakkımız var? Günlük çalışma süremiz ne kadardır? Bizim çalıştığımız işyeri çok tehlikeli sınıfta ve çok fazla mesai yapıyoruz. Bu kazalara sebep olmaz mı?


4857 Sayılı İş Kanununda çalışma süreleri belirtilmiştir. Bu maddeye göre haftalık çalışma süresi 45 saati geçemez. Bu süre günlük 11 saati geçmeyecek şekilde dağıtılabilir. Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez. Çok tehlikeli işyerlerinde ise günlük 7.5 saatten fazla çalışma yapılamaz. Yıllık fazla mesai süresi de 270 saattir. 270 saatten fazla çalışma yaptırılması suçtur. Özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan işler beden gücünün, buna paralel olarak da zihin gücünün ağır olduğu işlerdir. Bu işlerde uzun süreli çalışmak çalışanlarda yorgunluktan kaynaklı dalgınlık gibi durumlara yol açar ve bu da beraberinde iş kazalarını getirir. Aynı zamanda bu gibi işlerde uzun süreli çalışmalar meslek hastalıklarını da beraberinde getirecektir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışa yapılması için 7.5 saatlik günlük çalışma süresi ve 270 saatlik fazla mesai süresi aşılmamalıdır. Çalışan fazla mesaiyi kendisi talep ettiyse bile 270 saatlik süreyi aşmış ise işveren izin vermemeli. İşin bir an önce sonlandırılmasından ziyade işin yürütülme sürecinde nasıl çalışıldığı daha önemli olmalı. Bu bakış açısı zaten işlerin hem zamanında hem de güvenli ve sağlıklı sürdürülmesini sağlayacaktır.

(Aydınlık | 11.03.2019)

GÜNDEM