BASINDAN YAZILAR
Hafta Tatilinde Fazla Çalışma / Didem Okur - MuhasebeTR

Hafta Tatilinde Fazla Çalışma / Didem Okur

Haftada beş gün dokuz saat çalışan bir işçi, hafta tatilinde de çalıştığında ücretlendirmesi nasıl yapılır?

4857 sayılı İş Kanunu’nda haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak öngörülmüştür. Hafta tatili ise işverenin, işçiye, yedi günlük zaman dilimi içinde kullandırmak zorunda olduğu kesintisiz en az 24 saatlik zaman dilimidir. Haftada 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışmadır ve fazla çalışılan her bir saat için normal saatlik ücret yüzde 50 zamlı ödenir. Saat ücreti 100 TL ise fazla çalışma sayılan bir saat için 150 TL ödenir. Fazla çalışma hafta tatiline denk gelen günde yapılırsa ne olur? Hafta tatilinde çalışılmadığı halde işçiye bir günlük ücreti tam olarak ödenmektedir. Hafta tatilinde çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağı mevzuatımızda belirlenmemiştir. Yargıtay, böyle durumlarda, hafta tatilinde yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılacağı, buna göre ücretin yüzde 50 zamlı ödenmesi gerektiği görüşünü benimsemiştir. Buna göre hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiye yanında çalışma karşılığı da birbuçuk yevmiye olarak ödenmelidir. Şu halde çalışılan hafta tatilinin ücreti 2.5 yevmiye olmalıdır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/12503 E. 2017/5636 K. 03.04.2017 T.)

Yanlış anlamayı engellemek adına, bu hesaplamada günlük çalışma süresinin hesaplandığını; hafta tatilinde çalışılması halinde, hesaplanan günlük çalışma süresini aşan saatler için fazla çalışma ücretlendirmesi yapıldığını; hafta tatilinde çalışılan normal günlük çalışma süresi için hafta tatili ücreti verilmesi yönünde hesaplama yapıldığını belirtelim. Bu hususu bir sonraki yazımızda bir Yargıtay kararı ile somutlaştıracağız.

(Aydınlık | 13.02.2019)

GÜNDEM