EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
2019 Yılında Cenaze Yardımında Kim Ayrıcalıklı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

2019 Yılında Cenaze Yardımında Kim Ayrıcalıklı? / Vedat İlki

Cenaze yardımı ,ülkemizde hiyerarşik konumunuza göre belirlenir.

Ø  TBMM Vekil

Ø  Devlet Memuru

Ø  İşçi,Esnaf(Tarım İşçi/Tarım Bağ-Kur) ölümü olmak üzere.

Sosyal Güvenlik 5510 sayılı Kanunla tek çatı olsa da, cenaze yardımlarında  hiyerarşi sistemi bulunur.

Bu sistemin işleyişi farklıdır.

Vekil Ölürse Cenaze Yardımı!

3671 sayılı Kanunun ile TBMM Üyelerinin Kazanımları Düzenlenmiştir.

Sosyal Haklar Başlığında;

Ölüm Yardımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir.Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Görev de Vefat eden vekilimize:

Yürürlük Tarihi

Aylık Katsayı

Gösterge

Ek Gösterge

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL)

 
 

1 Ocak 2019

0,130597

1.500

8.000

1.240,67

 

 

12 katı;

Yürürlük Tarihi

Aylık Katsayı

Gösterge

Ek Gösterge

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL)

Cenaze Yardımı

 
 

1 Ocak 2019

0,130597

1.500

8.000

1.240,67

14.888,06

 

 

Görev Süresi Bitenler İçin Bu Yardım Tutarı:

Yürürlük Tarihi

Aylık Katsayı

Gösterge

Ek Gösterge

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL)

Cenaze Yardımı

 
 

1 Ocak 2019

0,130597

1.500

8.000

1.240,67

7.444,03

 

 657 Tabi Memurlar İçin Ölüm Yardımı:

Memurun ölümü halinde sağlığında bildirdiği  kimseye, bildirim yapmamışsa eşine ve çocuklarına, hiçbiri olmaması halinde  ana ve babasına, onlar da  yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yürürlük Tarihi

Aylık Katsayı

Gösterge

Ek Gösterge

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL)

Cenaze Yardımı

 
 

1 Ocak 2019

0,130597

1.500

8.000

1.240,67

2.481,34

 

 

Memur’un bir diğer avantajı SGK Ölüm Yardımından yararlanır.

Emekli olması halinde 5434 göre emekli aylığının bir aylık tutarında yardım alacaktır.

İşçi ve Esnaf Ölürse Yardım Tutarı:

5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır; 
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 20,30 olarak açıklanması nedeniyle 2018 yılında 595,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2019 yılı için 716,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

TARIM İŞÇİSİNE CENAZE ÖDENEĞİ :

2925 sayılı Kanun gereğince;

Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.

SONUÇ:

 Vekil ölünce 14.888.- TL

Memur ölünce 2.481.- TL

 İşçi ve Esnaf Ölürse 716.- TL

(Alitezel | 18.01.2019)

GÜNDEM