EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Kısmi Süreli Çalışmada SGDP Ödeme Günü Hesabı / Didem Okur - MuhasebeTR

Kısmi Süreli Çalışmada SGDP Ödeme Günü Hesabı / Didem Okur

Emekli olduktan sonra kısmi zamanlı çalışan için işveren tarafından ödenen sosyal güvenlik destek primi çalışan tarafından 30 güne tamamlanmak zorunda mıdır?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 101’inci maddesi, kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısına ilişkindir. Bu madde sosyal güvenlik destek primi ödemeleri için de geçerlidir. Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışmadır.

İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre günlük olağan çalışma süresi olan 7.5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7.5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır. 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin sekiz saate bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır. Dolayısıyla çalışanın prim ödeme gün sayısını 30 güne tamamlamak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

(Aydinlik | 21.11.2018)

GÜNDEM