BASINDAN YAZILAR
Demir Çelik Ürünleri İthalatına %25 Geçici Korunma Önlemi Ne Getirecek? / İlhan Bulut - MuhasebeTR

Demir Çelik Ürünleri İthalatına %25 Geçici Korunma Önlemi Ne Getirecek? / İlhan Bulut

2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren demir- çelik ürünleri ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar ile demir ve çelik ürün gurubunda değerlendirilen Uzun mamuller (Çubuklar, teller, profiller), yassı mamuller, boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri kapsamlı ürünler için eşyanın CIF kıymetinin %25‘i oranında ek mali yükümlülük getirilmiştir. Gerekçe “İthalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi” olarak belirtilmiştir. Bu kapsamlı ürünlerin ithalatını yapan firmalar yayım tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek bu kararla ithalatlarında; İthal eşyasının CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük teminat olarak vereceklerdir.

Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu geçici korunma önlemi kararı en geç 200 gün içinde ya korunma önlemi olarak devam ettirecek ya da yürürlükten kaldırılacaktır. Şayet önlemin gerekliliği sonucuna varılırsa alınan teminat hazineye irad kaydedilir aksi durumda ise ithalatta alınan teminat ithalatçıya iade edilir. Bakıldığında genel eğilimin, soruşturmalar sonucunda korunma önlemi kararının alınması yönündedir. Asıl önemli konu ise “ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidi” gerekçesi ile alınan geçici korunma önleminin, demir çelik ürünlerini hammadde olarak kullanan yerli üreticilerin aynı kapsamlı ürünleri ülkemiz içinden tedarik edip edemeyecekleri ya da tedarik ettiklerinde ise %25’lik ek mali yükümlülüğün ülke içindeki fiyatlara güncelleme olarak yansıyıp yansımayacağıdır.

(Dünya Gazetesi | 03.10.2018)

GÜNDEM