BASINDAN YAZILAR
İflas Eden Patrona Maaş Desteği / Arif Temir - MuhasebeTR

İflas Eden Patrona Maaş Desteği / Arif Temir

Çeşitli nedenlerle iflas eden işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerinin ücretleri belirli şartlarda devlet tarafından ödeniyor. Buna göre, işçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları Türkiye İş Kurumu’nca ödeniyor.  

Nasıl başvurulur ?

İşçinin başvuru yapabilesi için aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması gerekiyor. Buna göre; 

- İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi, 

- İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, 

- İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, 

- İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, ile birlikte işçinin çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine veya diğer taşra hizmet birimlerine başvurması gerekiyor.                                  

Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için işçinin iş sözleşmesinin devam edip etmediğinin bir önemi bulunmuyor. 

Ödemenin yapılması için gerekli şartlar 

İşçi alacak belgesinin işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olması gerekiyor. İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekmektedir. 

Ödeme miktarı ne kadar? 

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları Türkiye İş Kurumunca ödeniyor. İş kurumu tarafından ödenmesi gereken günlük ücret alacağı 507,37 lirayı geçemiyor. Günlük ücreti 507.37 liradan fazla olanlara ücret garanti fonundan en fazla 507,37 lira üzerinden ücret ödeniyor. Ücret alacağı, iş kurumuna yapılan başvuru sırasına göre işçinin Kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödeniyor. İlgililer,T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilecekler.

(Güneş Gazetesi | 18.09.2018)

GÜNDEM