BASINDAN YAZILAR
Uluslararası Vergi Hukukuna İlişkin İki Önemli Yayın / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Uluslararası Vergi Hukukuna İlişkin İki Önemli Yayın / Bumin Doğrusöz

Dokuz günlük esaslı bir tatili izleyen pazartesi sendromunun yaşattığı yıkımın ve işe tekrar adapte olmanın getirdiği zorlukların bilinci ile bende bu gün ağır vergi konularına girmeden iki yeni önemli kitabı tanıtayım istedim.

Ama tatil severlere bir müjde vereyim. Önümüzdeki yılın haziran başında da dokuz günlük bir tatil bizi bekliyor gibi. 3 Haziran Pazartesi Şeker Bayramı'nın arefesi. Salı, çarşamba, perşembe de bayram günleri. Eh cuma da tatil olur her halde. Kurban Bayramı'nın arefesi ise 10 Ağustos Cumartesi'ne geliyor. Dolayısıyla tatilin ilk günü pazar. Pazartesi, salı, çarşamba da tatil. Pek sanmıyorum ama turizm sektörünün de baskısı ile perşembe ve cuma da tatil olursa önümüzdeki yıl iki dokuz günlük tatil var demektir.

Neyse konumuza gelelim. Kısa adı VEHUP olan ve benim de İcra Kurulu Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğüm Vergi Hukuku Platformu geçtiğimiz yıllarda iki uluslararası kongre düzenlemişti. Birincisi Kongre'nin ana başlığı “Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri”, İkinci Kongre'nin ana başlığı ise “Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri” şeklindeydi.

Bu iki kongrenin kitaplarını VEHUP olarak nihayet yayınlayabildik. Bende ilgilenenlere duyurayım istedim.

Birinci Yıllık Kongre kitabında yer alan tebliğler şunlar:

- Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Yapısı (Prof. Dr. John Lüdicke)
- Çok Uluslu Şirketlerde Borç Finansmanı (Dr. Torsten Engers)
- Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması (Doç. Dr. Cihat Öner)
- AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması – Avrupa Birliği Adalet Divanının Son İçtihatları (Prof. Dr. Vilenas Vadapalas)
- Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve Mükellefin Korunması (Turgut Candan) 
- BEPS Projesi ve Otomatik Bilgi Değişimi (İdris Şenyurt)
- Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri (Adnan Nas)
İkinci Yıllık Kongre kitabında yer alan tebliğler ise şunlar. 
- Türkiye-AB İlişkileri Kapsamında Vergilendirme (Gonca Çelik)
- Ankara Anlaşmasının Taraflara Sunduğu İşbirliği Olanakları (Yrd. Doç. Dr. Zeynep Özgenç)
- AB’de Vergilendirme Alanında Güçlendirilmiş İdari İşbirliği (Ahmet Yıldırım-Birol Ubay)
- AB’de Vergiden Kaçınmaya Karşı Paket: OECD / G20 BEPS Eylem Planı İle Karşılaştırma (Dr. Seven-Eric Baersch)
- Türk Vergi Mevzuatı İle AB’nin Vergiden Kaçınmaya Karşı Paketinin Karşılaştırılması (Ege Deniz Göktuna)
- Devlet Desteği Kuralları Ve AB’de Vergiden Kaçınmaya Karşı Yöntemler (Prof. Dr. Peter H. J. Essers)
- Türkiye Bakımından Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Makûl Strateji (Funda Başaran Yavaşlar-Abdülkadir Kahraman)

Bu kongre kitapları VEHUP’un önemli sponsorlarından olan onikilevha yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Uluslararası vergi hukuku alanındaki gelişmeleri ve Türkiye’ye etkileri ile bu gelişmelerden mükelleflerin korunmasını konu alan bu sempozyum kitaplarını edinmek isteyenler yayıncı kuruluşa (0212.3430902) müracaat edebilirler.

(Dünya Gazetesi | 28.08.2018)

GÜNDEM