EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Bu İşleri Yapan Erken Emekli Oluyor / Arif Temir - MuhasebeTR

Bu İşleri Yapan Erken Emekli Oluyor / Arif Temir

Erken emekli olmak hemen herkesin hayali. 5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı,  bazı istisnalar dışında kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olarak belirlenmiştir. Bazı çalışma durumlarına bağlı olarak verilen ilave hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Bunların başında fiili hizmet zamları/yıpranma payları ile  malul çocuğu olan anneler  geliyor. Bunları açıklayalım. 

İşler ve meslekler 

Aşağıda belirtilen işlerde ve mesleklerde çalışanlara fiili hizmet zammı uygulanarak çalıştıkları sürenin belirli bir oranı ilave hizmete sayılıyor. Belirli bir kısmı da emeklilik yaş hadlerinden düşürülüyor. Kurşun ve arsenik işleri, yangın söndürme işlerinde çalışanlar, cam fabrika ve atölyeleri, cıva üretimi işleri sanayii,  çimento fabrikaları, kok fabrikalarıyla  termik santraller, alüminyum fabrikaları, demir ve çelik fabrikaları, döküm fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, yeraltı işleri, radyoaktif ve  radyoiyonizan maddelerle  yapılan işler, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışanlar, emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar, cezaevi personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışanlar,  Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak  suretiyle fiilen çalışanlar. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı sahibi olmak suretiyle  haber hizmetinde fiilen çalışanlar. Ayrıca en son sağlık çalışanlarıda fiili hizmet zammı kapsamına alındı. 

Malul çocuğu olan anneler 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor. Malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların erken emekli olabilmeleri için 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor. İndirimin yapılabilmesi için çocuğun başka birisinin bakımına sürekli muhtaç olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bu haktan SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına tabi olan ve 1 Ekim 2008’den itibaren çalışması bulunan anneler yararlanıyor. 

Örnek: 51 yaşında emekli olması gereken Fatma Hanım’ın bakıma muhtaç çocuğu bulunmaktadır. Fatma Hanım’ın 01.10.2008 tarihinden sonra 1000 gün prim ödeme günü bulunmaktadır. Fatma Hanım’ın 1000 gün prim ödeme süresine 250 gün daha eklenecek ve 1250 gün prim ödemiş sayılacak. Ayrıca 50 yaş haddinden 250 günlük sürede düşülecektir.  

Doğum borçlanması 

Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Aşağıdaki şartları sağlayan kadınlar doğum borçlanması yapabilirler. Buna göre; 

Kadın sigortalının doğumdan önce (5510 sayılı Yasanın 4/a, 4/b ve 4/c’li olarak kanun kapsamında tescil edilmiş olması, Kadın sigortalının adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması,Çocuğun yaşaması gerekiyor.  Doğum borçlanması en fazla üç çocuk için yapılabiliyor. Her çocuk için en fazla iki yıl borçlanılıyor. Doğumdan sonraki iki yıl içinde çalışılmamış olması gerekiyor. İki yıllık sürenin bir kısmında çalışılıp prim ödenmişse kalan çalışılmayan süre için borçlanma yapılabiliniyor. 

(Güneş Gazetesi | 01.08.2018)

GÜNDEM