BASINDAN YAZILAR
Yeni Bakanlık Çalışma Hayatına Giriyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yeni Bakanlık Çalışma Hayatına Giriyor / Vedat İlki

24 Haziran seçimi sonucu Cumhurbaşkanı Devletin yürütme organın Başkanı olmuş,Bakanları ve Yardımcılarını belirleyerek hükümeti kuracaktır.

Kurulan Bakanlıkların sayısı azaltılacak,bazı Bakanlıklar birleştirilerek yeni Bakanlıklarla 5 yıl boyunca vatandaşlara hizmet götürülecek,çalışan ve işverenlerin sorunlarına çözüm aranacaktır.

Haziran ayında öne sürülen Bakanlık ismi basında ‘’ İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı’’ idi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tek isim altında birleştirilerek yeni bakanlık olarak hizmet verecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski ve köklü bir bakanlık olduğundan kadroları oluşmuş,kuruluşları belirlenmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise genç bir bakanlıktır.

2018 Temmuz ayından itibaren yeni bir Bakanlık ve onlara bağlı kuruluş,teşkilatlar hayata geçmesiyle birlikte hem çalışanların norm kadroları belirlenecek hem de sosyal statüler ortaya çıkmasıyla birlikte özlük haklarda standart birliği ortaya çıkacaktır.

Bakanlık birleşmesine neden gereksinim duyulmuştur.Ekonomik,dijital dönüşüm,bilimsel gelişmeler,sosyal devlet,ülkeler arası rekabet karşısında güçlü bir devlet  anlayışı ilkesi olarak sıralanıyor.

Bakanlıkların birleşmesi ile ülkemizde ağır ve hantal yapıya sahip bürokrasinin iş ve işlemlerde yarattığı olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak hedefler arasındadır.Burada asıl görev kamu kurumlarında iş yapan inovatik düşünen çalışanın önünü açmak gerekir,657 sayılı Devlet memurları kanunun arkasına sığınan bazen akıl sağlığını yitirmiş memurlara dahi iş yaptıramayan müdür ve şeflerin şikayetlerine rağmen kurumların insan kaynaklarını olumsuz etkilediklerine de şahidiz.Değişim hızla 657 sayılı Devlet Memurları kanununda yaşanması gerekir.

Bu yeni bakanlık sistemi ile makam hiyerarşisinin azaltılması,yenilikleri uygulayabilen insan kaynaklarıyla çalışma,dijital dönüşümü takip eden ,e- devleti uygulayan ağır bürokrasi çarkı ile devleti kilitlemeyen,karar alma süreçlerini hızlandıran,küresel piyasalarda rekabet edebilen,fikirleri ile kurumsallaşmaya katkı sunan çalışanlar,yetki ve sorumluluklarını insiyatif alarak kurumsal kültürle birleştiren çalışanlardan oluşan bir yapı tasarlanıyor.Kısaca lider ülke olma adına artık kamu çalışanı ileriyi gören hedefleri olanlardan seçilmesi gerekiyor.

YENİ BAKANLIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla yeni bir çatı altında birleştirilecektir.

Milli geliri vizyon projelerle, ekonomik canlılık, istihdam, bilgi ve toplumsal fayda üreterek yeniden katlama hedefiyle oluşturulan sistemde ekonomi yönetimi sadeleştirilmesi hedefler arasına alınıyor.

Günümüz koşullarında artık hızla Bakanlıkların birleşmesi yada işlevini yitirmesi halinde aktif olarak görev alanına giren diğer bir bakanlığa devir edilmesi gerekir.

Özellikle örnek vermek gerekirse,primsiz ödemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sonuçlandırılması,ödemelerin SGK tarafından yapılması,hazineden tahsil edilmesi gibi,Genel Sağlık Sigortasında Gelir Testinin Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde yapılması,primin SGK tarafından toplanması gibi.

Bu durum karşısında 21. yy şartlarında ,bazı Bakanlıklarında hızla değişime ihtiyaçları vardır.Bakanlıkların ismini değiştirmenin yanında Liyakat esaslı çalışan esasına da ihtiyaç duyulmaktadır.Bununla ilgili mevcut kadrolar yanında ,gerekli İnsan Kaynaklarına da ihtiyaç vardır.

Bakanlık ile ilgili tüm detay çalışmalar Akademik anlamda yapılması gerekir,paydaşlarında görüşleri ele alınmalı,konuyla ilgili sempozyum/çalıştaylar  düzenlenmeli,uygulamaya yönelik çalışmalara hız verilmelidir.

Yeni Bakanlığın bünyesinde norm kadrolar la birlikte ,yasal düzenlemelere de ihtiyaç duyurulurken,bazı kurumlarında kaldırılması gündeme gelebilir.

YENİ BAKANLIKLA BİRLİKTE

Ø  ÇALIŞMA HAYATINDA TEK İŞ HUKUKUNA GİDİLİR Mİ?

Ø  SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BÜROKRASİ VE TEFTİŞ ANLAYIŞI YENİDEN ELE ALINIR MI?

Ø  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYLE, TEFTİŞTE YENİ OLUŞUMA GİDİLİR Mİ?

Ø  PRİMSİZ ÖDEMELER VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDA DÜZENLEMELER,TEFTİŞİ

Ø  ÇALIŞMA HAYATI TEFTİŞ BİRİMLERİ TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞEREK NORM STANDART OLUR MU?

Ø  İŞVEREN TEŞVİKLERİ BASİT OLACAK MI?

Ø  KAYITDIŞI

Ø  SOSYAL TARAFLARIN İSTİHDAM POLİTİKALARI

Ø  YAŞLI-ENGELLİ-ÇOCUK-KİMSESİZ-TERÖR MAĞDURLARI

Ø  GÖÇMENLER VE MÜLTECİLERİN SORUNLARI

Ø  SAĞLIK KONULARINDA DÜZENLEMELER

Ø  ÇALIŞMA HAYATI VE BÜROKRASİ

Ø  SENDİKALAR KANUNUN KAPSAMI

Ø  ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE MÜCADELESİ

Ø  İŞÇİLİK ALACAKLARI

Ø  KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ø  ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Ø  SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BU OLUŞUMDA DURUMU

Yukarıdaki soruların ve sorunların elbette yasal düzenlemeler,ikincil mevzuatlarla çareleri 5 yıl içinde aranacaktır.

Bu konuda özellikle Temmuz ayından itibaren tarafların görüşleri alınırken,sivil toplum kuruluşlarından,akademik çevrelerden yardım alınacaktır.

Kanunların aksayan yada çözüm üretmeyen kısımları yaşadıkça ortaya çıkar ve revize edilir.

Ülkemiz için ilk hedef bu devasa iki bakanlığın hem bütçesi,hem de çalışanları ile birlikte aynı çatı altında bir araya getirilerek günümüz koşullarında hantal yapıyı ,hızla çözüm üreten çözümleyen bir yapıya kavuşturmaktadır.

Bunun için de işin ehli liyakat sahibi çalışanlarla birlikte mümkün olacaktır.

Yeni Bakanlığın öncelikle ülkemize hayırlara vesile olmasını isteyelim,tüm çalışanlarında özlük ve norm kadrolarında isteklerinin karşılanmasını vurgulayalım.

(Alitezel | 03.07.2018)

GÜNDEM