BASINDAN YAZILAR
Parçalı Çalışmaların Da Yıllık İzni Var / Arif Temir - MuhasebeTR

Parçalı Çalışmaların Da Yıllık İzni Var / Arif Temir

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin veriliyor. Bir çalışan işyerinde parçalı olarak çalıştığı takdirde parçalı çalışmalar toplanır. Toplanan parçalı çalışmanın süresi bir yılı bulursa çalışana yıllık ücretli izin verilir. 

Örnek: Mehmet Bey, A işyerinde 2014 yılında 4 ay, 2015 yılında 5 ay ve 2017 yılında  3 ay çalışmışsa yıllık izne hak kazanır mı? 
Mehmet Beyin, çalışma sürelerini topladığımız zaman toplam çalışma süresi 12 ay ediyor. Dolayısıyla Mehmet Beye yıllık izin verilmesi gerekiyor. Mehmet Bey işten çıkarılmışsa bu durumda da izin parasının  Mehmet Beye ödenmesi gerekiyor. 
Artan sürelerin yıllık izini 
Yıllık izinle ilgili merak edilen konulardan biri de  işten ayrılan işçiye bir yıldan artan çalışma süreleri için yıllık izin ücreti verilip verilmeyeceğidir. Bu konuda okuyucularımızdan çok sayıda soru aldım. Yıllık izin süresinin hesabında tam yıldan artan süreler dikkate alınmaz. İşçinin işyerindeki çalışma süresi ile orantılı olarak tam yıldan artan süreler için izin süresi hesaplanmaz. Artan süreler içinde işçiye izin ücreti ödenmez. Bu konu kıdem tazminatına hak kazanmadaki sürelerle karıştırılıyor. Bu konuyu ayrıntılı olarak açıklayalım.  (Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, İş HHHhh.ğlukukunda İzinler ve Uygulaması, 3.Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2018, www.ariftemir.com) 
 Örnek 1: İşçi Fatma Hanımın işyerindeki çalışma süresi 1 yıl 10 aydır. Fatma Hanıma  çalıştığı süre içerisinde hiç yıllık izin kullanmamıştır. İşten ayrılan Fatma Hanıma  kaç günlük yıllık izin ücreti ödenecek? 
Fatma Hanım, 14 günlük izin kullanması gerektiğinden ve bu izinleri de çalışırken kullanmadığı için işten ayrıldığında 14 günlük izin ücreti ödenir. Bir yıldan artan 10 aylık süre için bir günlük bile izin ücreti ödenmez. 
Örnek 2: Birinci örneğimizdeki  Fatma Hanım işyerinde 1 yıl 10 ay çalışmıştır. Fatma Hanıma bir yıldan artan 10 aylık çalışmasının karşılığı olarak yıllık izin ücreti ödenir mi? 
Fatma Hanım,  bir yıldan artan  10 aylık çalışması karşılığında yıllık izin ücreti talep edemez. Görüldüğü üzere  çalışma süresi tam yıldan  eksik olduğu durumlarda çalışılan süre için izin ücreti de ödenmiyor. 

(Güneş Gazetesi | 29.06.2018)

GÜNDEM