BASINDAN YAZILAR
687 Sayılı SGK Teşviki'nde Kanun Türü / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

687 Sayılı SGK Teşviki'nde Kanun Türü / İbrahim Işıklı

 2017 yılında istihdamın artırılması için ciddi destek sağlayan 687 KHK teşviki ile getirilen düzenleme ile ilave istihdam edilen çalışan başına yaklaşık 773 TL avantaj sağlanabilmektedir.

Bu nedenle işverenlere ciddi bir avantaj sağlayan 687 KHK teşvikinden bir çok işyeri yararlanabilmek istemektedir.

Sigortalının işe alındığı işyerinin 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması ya da 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında SGK’ya hiç bildirimde bulunmamış olması halinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı olmayacağından, destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca çalışanın da son üç ayda işsiz olması gerekmektedir. Ancak, 01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden az 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında sigortalı çalışılmış olması hali işsiz olarak değerlendirilebilecektir.

687 sayılı KHK’da yer alan prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerce 2017/10 ve 2017/24 sayılı Genelgeler kapsamında;

- 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş -1/2/2017 ile 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

- 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş- 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17. madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmış, söz konusu menünün işletime açılmasına kadar geçen süre içerisinde ise 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için “4447 Geçici 17. madde İşveren Desteği” menüsü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları SGK tarafından iptal edilmiştir.

Bu defa, anılan destek kapsamına giren ve “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü kullanılarak sisteme tanımlanan sigortalıların e-Bildirge programları üzerinden 01687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmış, ancak SGK tarafından yapılan inceleme neticesinde 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve SGK tarafından tanımlamaları iptal edilen sigortalıların işverenlerce 00687 kanun numarası ile bildirildikleri tespit edilmiştir.

Bu bakımdan, 2017/6. aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi gereken son gün olan 25/7/2017 tarihi saat 23:59’a kadar; 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için düzenlenen 00687 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal edilerek, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belge ile bildirilmesi gerekmektedir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 26.07.2017)

GÜNDEM