BASINDAN YAZILAR
Banka haczine karşı şirketler 30 gün içinde dava açmalı - MuhasebeTR

Banka haczine karşı şirketler 30 gün içinde dava açmalı

Vergi borcu nedeniyle banka hesaplarına ihtiyati haciz konulan 130 bin mükellefin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmesi için 30 gün içinde idari mahkemelere başvurarak yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmaları gerekiyor.

  

130 bin mükellefin bankalardaki hesabına konulan ihtiyati haciz uygulamasında; ödeme emri gönderilmeden haciz yapıldığı, bankada vergi borcundan fazla paranın haciz edildiği, haczin çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin protesto edilmesine neden olduğu iddiaları gün geçtikçe çoğalıyor. Maliye yetkilileri ise haciz gönderilen kişilerin çoğunluğunun borcunu ödemediğini, taksitlendirme için vergi dairesine başvurmadığını belirterek 130 bin mükelleften borcu tahsil için haciz işlemlerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Maliye'den bir yetkili, yapılan yanlışlıkların ise bankanın sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Bu arada hacizlere itiraz için 30 gün içinde idari mahkemelerde yürütmeyi durdurma amacıyla dava açılması gerektiği belirtildi.

 

Hesaplara nokta atışı

Yetkililer, bir süredir yapılan çalışmalar sonucunda ağırlığı Katma Değer Vergisi (KDV) borcundan oluşan borçluların çıkarılarak hesaplara nokta atışı yapıldığını söyledi. Geçmişte gönderilen yazılarda "A mükellefinin şu kadar vergi borcu var, hesabı varsa haciz uygulansın" denildiğini anlatan yetkililer, ancak bu sefer tek tek mükelleflerin banka hesabı da bildirilerek hesaptaki paraya haciz konulmasının istendiğini vurguladı. Yetkililer, bazı bankalarda borçtan daha fazla paraya el konulduğuna ilişkin münferit olayların olduğunu kendilerinin de duyduğunu belirterek ancak bunun sorumluluğunun bankada olduğunu kaydettiler. 6183 sayılı yasa kapsamında, mükellefin hesabına haczin birkaç günü kapsayacak şekilde konulması durumunda, bankaya öteki günleri de kapsayacak şekilde tekrar yazı gönderilmesi gerektiğini kabul eden Maliye yetkilileri; bundan da bankaların sorumlu olduğunu ancak geçmişte bu tür davaların açıldığını ve bankaların haklı çıktığını ve bankaların bundan bilgi sahibi olduğunu ifade ettiler. Haciz koymadan önce gönderilmesi gereken ödeme emirleri konusunda ise bazı atlanmış mükellefler olabileceğini ifade eden yetkililer, "130 bin kişiye birden gönderildi, böyle hatalar olabilir; dava açsınlar" dedi.

 

'Kanun çıkarılmalıydı'

Mükelleflerin haciz işlemine iki yolla itiraz edebileceği belirtildi. İlk yolda hacizi gönderen vergi dairesine itiraz edilebileceği, ancak vergi dairesinin dilekçeyi işleme koymama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İkinci olarak idari mahkemeye 30 gün içinde yürütmeyi durdurma amacıyla dava açılması gerektiği kaydedildi.

Vergi uzmanı Şükrü Kızılot ise Maliye'nin yaptığı işlem için aslında kanun çıkarılması gerektiğini ve açıkça burada düzenlenmesi gerektiğini belirterek tebliğle bu işlemin yapılmasının hukuki açıdan tartışmalı olacağını söyledi. Uygulamayla ilgili kendisine çok sayıda şikâyet geldiğini anlatan Kızılot, yapılan işlemlerin işletmelerin ticari itibarını da zedelediğini söyledi. Kişilerin bankada parası olduğunu düşünerek çek verdiğini ancak hacizden dolayı çekin karşılıksız kaldığını kaydeden Kızılot, karşılıksız çekin hapis cezasına kadar yaptırımı olduğunu kaydetti.

 

HACZE UĞRAYANLAR NELER YAPABİLİR

 

İKİ YOLDAN İTİRAZ EDEBİLİR

* Hacizi gönderen vergi dairesine itiraz edilebilir, ancak vergi dairesinin dilekçeyi işleme koymama ihtimali oldukça yüksek.

* Mükellefler idari mahkemeye 30 gün içinde haciz işleminin yürütmesinin durdurulması amacıyla dava açabilir.

 

BORÇ TECİLİ YAPTIRABİLİR

* Hukuki olarak vergisini beyan eden mükellef vergisini reddedemiyor. Ancak borcunu tecil ettirme hakkı bulunuyor.

* Vergi borcu tecil ettirildiğinde aylık yüzde 2 oranında faiz, tecil ettirilmemesi durumunda aylık yüzde 2,5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

 

TAZMİNAT BİLE KAZANILABİLİR

* Mahsuplar yapılmadan uygulanan hacizlere karşı mahsupla ilgili savunmayı yapılarak yürütmeyi durdurma kararı aldırılmalı

* Karar mükellefin lehine çıkarsa vergi dairesi parayı iade etmek zorunda ayrıca mükellefin tazminat hakkı da var.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 26.10.2007)

GÜNDEM