BASINDAN YAZILAR
Bir Söz, İki Bayram / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Bir Söz, İki Bayram / Sadettin Orhan

 Erken emeklilik, ülkemizde milyonlarca çalışanın ortak hayalidir. Bunun pek çok haklı-haksız gerekçeleri var fakat onlara girmeyelim. İşçisi, esnafı, çiftçisi mümkün olan en erken tarihte emekli olma çabasında. Fakat bunlar içerisinde bir kesim var ki iki yıldır kendilerine verilen sözün tutulmasını bekliyor… Sağlık çalışanları.
 
Sağlık çalışanlarına yıpranma var mı?
 
Evet, sağlık personeli geçen yıl tıp bayramında, bizzat dönemin başbakanı tarafından kendilerine verilen erken emeklilik sözünün tutulmasını bekliyor. Bu sözün üzerinden ikinci tıp bayramı da geçti. Ayrıca bu arada birkaç tane torba yasa yürürlüğe girdi. Fakat henüz sağlık çalışanları için yıpranmalı emeklilik uygulaması hayata geçmedi.

Düzenleme yasalaşırsa, sağlık personeli her bir yıllık çalışma karşılığında 3 aylık ilave prim günü kazanacak ve ayrıca emeklilik yaşlarından indirim yapılacak. Milletvekilleri için aynı düzenlemenin bir gecede yasalaştığını tekrar hatırlatmış olalım.
 
Yasa her kurumu bağlıyor
 
Soru: Sadettin Bey, ben Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hazır yemek hizmeti veren bir firmada personel sorumlusu olarak çalışıyorum. Bilindiği üzere her sene mart ayında ihale olur ve bir firma ihaleyi kazanır. Yaklaşık 10 yıldır bu askeri birlikte farklı firmalarda çalışmış olan bir arkadaşımız 16 Mart 2015 tarihinde emekli oldu ve kıdem tazminatını nasıl alacağını sordu. Biz de kendisine son çıkan kanun ve yönetmelik ile taşeron firmalarda çalışan personelin kıdem tazminatının artık kamu kurum ve kuruluşları tarafından ödeneceğini söyledik. Bundan emin olmak için de TSK’daki ilgili birimi aradık ve sorduk. Ancak orada görevli memur, bu yasanın bizleri kapsamadığını söyledi. Bu cevap karşısında şoke olduk. Çünkü biz yıllardır aynı komutanlıkta çalışıyoruz ve her sene firmalar değiştiği için kıdem tazminatımızı alamıyorduk. Bu yasanın da bizler için çıktığını düşünüyorduk. Ancak memur arkadaş bu yasanın sadece personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını kapsadığını söyledi ki bundan da bir şey anlamadık. Bu yasa bizi kapsamıyorsa bizim gibi çalışan binlerce insanın kıdem tazminatı ne olacak ve bu yasa kimin için çıktı? Binlerce taşeron işçisini ilgilendiren bu konuya açıklık getirebilirseniz seviniriz. Erhan S.

Cevap: Değerli okurum, ilgili memur tarafından size verilen bilgi eksiktir. Evet, 6552 Sayılı Torba Kanun kapsamında, kamuda taşeron işçisi olarak çalışanların kıdem tazminatlarının ilgili kurumlarca ödeneceği hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamına giren taşeron işçileri, 4734 Sayılı Kanun’un 62/e maddesi gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi kapsamında çalıştırılan işçilerdir. Kimlerin bu kapsama girdiğini anlamak için aynı yasanın 4. maddesindeki tanımlara bakılır. Bu maddede “hizmet” tanımı “Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde yapılmıştır. Buna göre TSK’nın KİK kapsamında yaptırdığı yemek hizmetlerinde çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı da yine TSK tarafından ödenecektir. Nitekim gerek yasada gerekse yönetmelikte, TSK için herhangi bir istisnaya yer verilmiyor.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 25.03.2015)

GÜNDEM