BASINDAN YAZILAR
Ali TEZEL - Yaşlı ve hastalara evde bakım parası geliyor | Muhasebe TR

Ali TEZEL - Yaşlı ve hastalara evde bakım parası geliyor

TBMM tarafından 01.02.2007 günü kabul edilen 5579 Sayılı Kanun'la ülkemiz sosyal güvenlik sistemine yeni haklar daha eklendi.

Yeni kanuna göre, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden (269 YTL.'den) daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgahlarında bakım hizmeti verilmesi devletçe sağlanacaktır. Örneğin, bir evde yaşayan 5 kişi varsa eve giren toplam aylık gelir 1345 YTL'den az ise bakıma muhtaç özürlüye veya yaşlıya bakım parası ödenecektir.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamayacaktır. Ayrıca yine 5579 Sayılı Kanun'la sosyal hayatın ve dayanışmanın gereği olarak; *Yaşlı Bakımevleri, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gündüzlü bakım ve evde bakım hizmeti sunmak üzere yaşlı hizmet merkezleri, *Suçlu Çocuk Bakım Merkezleri, suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüleceği, 7-18 yaş kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşları, *Cinsel İstismara Uğramış Çocuk Merkezleri, duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlanacağı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurulacaktır.

Dul aylığı alanlar yetim aylığı da alabilir

Ali Bey, eşim memur idi ve 2001 yılında vefat edince bana T.C. Emekli Sandığı'ndan dul aylığı bağlandı. Ben ise hiç çalışmadım ve emekli de değilim. Bu arada geçen yıl SSK'dan emekli olan annem vefat etti. Şimdi ben annem üzerinden SSK'dan yetim aylığı alabilir miyim?

Ayşe Güler-Antalya Hanımefendi, 2003 yılındaki 4958 Sayılı Kanun'la başka yerden dul aylığı alıyor dahi olsa geliri olanlara SSK'dan yetim aylığı verilmemesi kanunlaşmıştı ama yapılan adaletsizliğin fark edilmesinden sonra 2005 yılında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na 5386 Sayılı Kanun'la eklenen Geçici 91'inci maddesi gereğince, çalışmadığınız ve kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı almadığınız için SSK'dan da yetim aylığı alabilirsiniz. Vakit kaybetmeden SSK'ya müracaat edin, annenizin ölüm tarihinin üzerinden beş yıldan fazla zaman geçmediği için ölüm gününden sonrası için birikmiş yetim aylıklarınızı da alabilirsiniz.

Kısa... Kısa... Kısa...

Hüsnü Afacan-Halen devam ettiğiniz Bağ-Kur'dan daha önceki SSK prim ödeme günleriniz ve yedek subaylık dönemi toplamında en az 9000 gün (25 tam yıl) prim ödemek şartıyla 52 yaşından sonra Bağ-Kur'dan emekli olursunuz. SSK ve Emekli Sandığı günlerini emekli olacağınız zaman birleştirirler. Bu arada bundan sonra SSK'ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün SSK'ya prim öderseniz, 51 yaşında SSK'dan en az (Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dahil) 5450 günle emekli olursunuz.

Himmet Akdeniz-Bir fabrikada işçi olarak çalışırken memuriyeti kazanmanız nedeniyle kendi isteğinizle işinizden ayrıldığınız için işveren size kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.

Yaşar Gönenç-1475 Sayılı Kanun'un ceza maddeleri 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığından tavanı aşan kıdem tazminatı ödeyebilirsiniz herhangi bir cezası yok ama tavanı aşan ödemeleri yasal olarak gider yazamazsınız. Kanunen kabul edilmeyen gider yazabilirsiniz.

İsmail Demir-Vergi indirim belgesi için yaptığınız başvurunuz yüzde 40'dan az (yüzde 35) rapor oranıyla reddedildiğinden yapmanız gereken ya bir daha başvurmak veya idari yargıda dava açmaktır. Bu iki yoldan biriyle vergi indirim belgesi alabilirseniz 02.10.1989 başlangıcınız ve 3600 gününüzle SSK'dan hemen emekli olursunuz.

Bilal Gültekin-20.03.2006 günü vefat eden ve 1988 SSK başlangıcı olup 544 gün primi olan kardeşiniz için 540 günlük askerlik süresinden 900 günü tamamlayacak (360 gün) kadarını borçlanıp öderseniz, geride kalan hak sahiplerine dul-yetim aylığı bağlanır.

Müzeyyen Tezel-04.11.1957 doğum tarihiniz, 01.06.1988 sosyal güvenlik başlangıcınız ile Bağ-Kur'daki 6 yıl, 4 ay, 16 gün dahil olmak üzere halen devam ettiğiniz SSK'da 3600 günü 23.05.2008 tarihi ve öncesinde tamamlarsanız 54 yaşında, 23.05.2011 gününden önce tamamlarsanız 56 yaşında, 24.05.2011 gününden sonra tamamlarsanız 57 yaşında emekli olursunuz. Bu arada ne olursa olsun 3600 günle 52 yaşında (54 yaşından önce) emekli olamazdınız.

(Bugün Gazetesi | 07.02.2007)

GÜNDEM