GÜNCEL MEVZUAT
“Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi - MuhasebeTR

“Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi

“Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi.

“Karşılama Ekranı”nda çıkan bazı durumlar (örneğin gelir unsuru, defter, ortalık bilgisi vb.) Başkanlığımız sicil kayıtları ve Defter-Beyan Sistemine başvuru aşamasında alınan bilgilerden hareketle otomatik olarak düzeltilmiştir. Buna rağmen karşılama ekranında hata olduğu düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru, ortalık bilgisi vb.” bilgilerin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

(19.01.2019)

GÜNDEM