GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler - MuhasebeTR

TÜRMOB: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

TÜRMOB: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler.

01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN

 YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan ve brüt günlük

85,28.-TL Aylık 2.558,40 TL, net 2.020,90.-TL olarak açıklanan asgari

ÖZET            :

ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

 1. Özel sektörde: 

Günlük kazanç alt sınırı

85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı  

         2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı

639,60 TL

Aylık kazanç üst sınırı 

        19.188,00 TL

 1. Kamu sektöründe: 

15/12/2018 - 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için  : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL 

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için     : 1.082,40 TL +  1.193,92 TL = 2.276,32 TL

15/12/2018 - 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 507,38 TL x 16 gün = 8.118,08 TL 

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 639,60 TL x 14 gün = 8.954,40 TL 

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 8.118,08 TL + 8.954,40 TL = 17.072,48 TL

15/1/2019 ila 14/12/2019 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları; 

Aylık kazanç alt sınırı  

 

2.558,40 TL

Aylık kazanç üst sınırı

 

19.188,00 TL

 

 

Çırak ve öğrenciler için; 

 

a) Özel ve Kamu sektörü için: 

 

 

Günlük kazanç tutarı

 

42,64 TL

Aylık kazanç tutarı    

 

1.279,20 TL

15/12/2018 - 14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir. 

15/12/2018 - 14/1/2019 dönemi için;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 33,83 TL x 16 gün = 541,28 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 42,64 TL x 14 gün = 596,96 TL

15/12/2018-14/1/2019 devresi için: 541,28 TL + 596,96 TL = 1.138,24 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı

85,28 TL

Aylık kazanç tutarı    

2.558,40 TL

15/12/2018 - 14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir. 

15/12/2018 - 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL 

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları; 

Yemek parası: 

85,28 TL x %6 = 5,12 TL(Günlük)

Çocuk yardımı: 

2.558,40 TL x %2 = 51,17 TL (Aylık)

Aile yardımı: 

2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı

85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı  

           2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı

255,84 TL

Aylık kazanç üst sınırı 

         7.675,20 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL 

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; 

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL 

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL 

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; 

Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL 

Günlük kazanç üst sınırı: 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;  Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

 

Günlük kazanç alt sınırı   

85,28 TL   

Aylık kazanç alt sınırı      

2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı

639,60 TL 

Aylık kazanç üst sınırı    

19.188,00 TL

 

 

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

 

 

Günlük kazanç alt sınırı   

85,28 TL   

Aylık kazanç alt sınırı      

2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı

639,60 TL 

Aylık kazanç üst sınırı     

19.188,00 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı; 

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 85,28 TL x 15 x= 1.279,20 TL,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; 

 • (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, Bunların prim oranları %34,5 dur. 

Günlük kazanç alt sınırı   

85,28 TL   

Aylık kazanç alt sınırı      

2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı

639,60 TL 

Aylık kazanç üst sınırı    

19.188,00 TL

 • (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar, 

Günlük kazanç alt sınırı

85,28 TL x 26

=

2.217,28 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre

639,60 TL x 26

=

16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 

2.558,4 x %3 = 76,75 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 

2.558,4 TL x 2 = 5.116,80 TL x %12 = 614,02 TL,  olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  2.558,4 TL / 3 = 852,80 TL x %12 = 102,34 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.558,4 TL x %6 = 153,50 TL olacaktır.

Hizmet borçlandırılması ile yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 85,28 TL x %32 =   27,29 TL Üst sınırı: 639,60 TL x %32 = 204,67 TL, Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 85,28 TL 

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı; Günlük 42,64 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,4 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır. 

Saygılarımızla…

(27.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
 6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
 7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
 8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
 9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
 10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM