2014 Yılı Sakatlık İndirimi, Sakatlık Dereceleri 2014 Bilgileri

2014 Yılı Sakatlık İndirimi, Sakatlık Dereceleri 2014 Bilgileri

2014 Yılı Sakatlık İndirimi, Sakatlık Dereceleri 2014 Bilgileri

2014 Sakatlık İndirimi, Sakatlık Dereceleri 2014.

Sakatlık İndirimi; GVK 31/2 ve GVK 89/3’te düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; Çalışma gücünün asgari %80’ ni kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari %60 ını kaybetmiş hizmet erbabı ikinci derece sakat, %40 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılırlar. Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Sakatlık indirimi her yıl devlet tarafından belirlenerek uygulamaya dâhil olur. Sakatlık indirimi 2014 yıllık gelir vergisi matrahına dâhil edilen kazançlar üzerinden düşülmektedir. 2014 yılı için sakatlık indirimi tutarları belirlenmiştir. 

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 800,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 400,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 190,00 TL

 

2014 SAKATLIK İNDİRİMİ

2013 SAKATLIK İNDİRİMİ

Birinci derece sakatlar için       800,00 TL Birinci derece sakatlar için       800,00 TL
İkinci derece sakatlar için        400,00 TL İkinci derece sakatlar için        400,00 TL
Üçüncü derece sakatlar için     190,00 TL Üçüncü derece sakatlar için     190,00 TL
GÜNDEM